SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Νέα

Αποτελέσματα: Δοκιμή Ελεύθερου Λογισμικού για φωνή & βίντεο

στις:
Γράφτηκε από  στις   (ενημερώθηκε στις  

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Ημέρα Ελευθερίας Λογισμικού η ομάδα της Κοινότητας του FSFE στο Μάντσεστερ με τη βοήθεια και άλλων συμμετεχόντων από Βρετανία και Γερμανία, πέρασαν το απόγευμα δοκιμάζοντας λύσεις Ελεύθερου Λογισμικού εναλλακτικές του Skype.

Αποτελέσματα

Τα 25 σύνολα αποτελεσμάτων καταγράφηκαν και μπορούν παρακάτω να αναγνωστούν, να ταξινομηθούν και να γίνει σε αυτά αναζήτηση.

Έξι δοκιμές ήχου πέρασαν με επιτυχία (24%), καθώς επίσης και πέντε δοκιμές για βίντεο (20%). Το Mumble ήταν η πιο επιτυχημένη εφαρμογή-πελάτης, με επιτυχία 100% στις δοκιμές (για ήχο μόνο, το βίντεο δεν υποστηρίζεται). Το XMPP πέρασε τέσσερις από τις 14 δοκιμές ήχου, ενώ το SIP πέρασε μόνο μία από δέκα (για βίντεο και ήχο). Από τις εννέα εφαρμογές που δοκιμάστηκαν, μόνο οι εφαρμογές-πελάτες Mumble, Pidgin, Jitsi, και Google Talk στον ιστό κατάφεραν να περάσουν.

Συμπεράσματα

Οι εφαρμογές-πελάτες που δοκιμάστηκαν είχαν χειρότερη απόδοση από την αναμενόμενη, μάλλον εξαιτίας σφαλμάτων δικτύου. Μια από τις δυσκολίες στις δοκιμές ήταν ότι υπήρχε μικρή ή και καθόλου πληροφόρηση για τις αιτίες αποτυχίας των δοκιμών.

Οι εφαρμογές-πελάτες SIP δεν κατάφεραν να συνδεθούν με επιτυχία εκτός αν και οι δύο δοκιμαστές χρησιμοποιούσαν τον ίδιο πελάτη και οι λογαριασμοί βρίσκονταν στον ίδιο εξυπηρετητή. Αυτό δεν ήταν αναμενόμενο δεδομένου του ότι οι λογαριασμοί που χρησιμοποιήθηκαν στις δοκιμές ήταν σε πολλές περιπτώσεις πληρωμένοι και με εταιρική υποστήριξη.

Το μόνο πρόγραμμα-πελάτης και πρωτόκολλο το οποίο με συνέπεια έκανε αυτά που υποσχόταν ήταν το Mumble, το οποίο πέρασε όλες τις δοκιμές με 100%. Αντίθετα με άλλα προγράμματα-πελάτες, το Mumble χρησιμοποιεί το δικό του πρωτόκολλο και επίσης προσφέρει φωνητικές συνεδριάσεις και μετατροπή από κείμενο σε ομιλία εξ ορισμού. Ωστόσο οι χρήστες του Mumble έχουν τον περιορισμό ότι πρέπει να χρησιμοποιούν τον ίδιο εξυπηρετητή, αντίθετα με τους χρήστες των SIP και XMPP οι οποίοι θεωρητικά έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ο καθένας ξεχωριστό εξυπηρετητή της επιλογής τους.

Θα ήταν χρήσιμο να είχαμε έναν τοπικό SIP και XMPP εξυπηρετητή στο ίδιο δίκτυο με τους δοκιμαστές για να εξακριβώσουμε καλύτερα τα προβλήματα που σχετίζονται με το δίκτυο. Αυτό θα βοηθούσε να αποφασίσουμε αν τα προβλήματα προέρχονται από την εφαρμογή-πελάτη, το δίκτυο ή τον εξυπηρετητή.

Η εξέταση των διαμορφώσεων των STUN και ICE ήταν πέραν του σκοπού των δοκιμών μας, αλλά καθώς οι τεχνολογίες αυτές είναι κρίσιμες για το αν οι κλήσεις επιτυγχάνουν ή όχι, τους αξίζει προσεκτική εξέταση κατά την επιλογή ή τη διαμόρφωση SIP και XMPP εξυπηρετητών.

Τα Μέλη του FSFE θα χαρούν αν σημειωθεί ότι οι κλήσεις XMPP με τον εξυπηρετητή XMPP του FSFE ήταν συχνά επιτυχείς: πολλοί εθελοντές θα μπορούσαν να δουν και να ακούσουν ο ένας τον άλλον όταν και οι δύο χρησιμοποιούσαν τους λογαριασμούς τους @jabber.fsfe.org.

Εναλλακτικό του Skype;

Το Skype χρησιμοποιεί μια ποικιλία από διαβόητες μεθόδους για να εισδύσει μέσα από δικτυακά εμπόδια όπως τείχη προστασίας και να εξασφαλίσει ότι μπορεί να εντοπίσει τον επιθυμητό παραλήπτη της κλήσης όπου κι αν αυτός βρίσκεται. Επίσης ωφελείται αφού είναι ένα συγκεντρωτικό σύστημα, όπου αν είναι απαραίτητο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη (ή σε έναν διαχειριζόμενο Skype εξυπηρετητή, τουλάχιστο).

Σε αντίθεση, τα συστήματα Ελεύθερου Λογισμικού παίζουν με τους συμβατικούς κανόνες της δικτυακής κίνησης και προσπαθούν να πραγματοποιήσουν τις κλήσεις με χρήση καθιερωμένων διαδικασιών. Επίσης πρέπει να επικοινωνούν με μια ποικιλία διαφορετικών εξυπηρετητών, οι οποίοι ίσως να λειτουργούν με τρόπους άγνωστους ή μη αναμενόμενους. Επιπλέον, ορισμένες από τις εφαρμογές-πελάτες που δοκιμάσαμε έχουν μόνο πρόσφατα προσθέσει υποστήριξη για κάτι περισσότερο από βασισμένη σε κείμενο συνομιλία (το Gajim στη δοκιμή του Debian για παράδειγμα είναι πολύ παλιά για βίντεο), και μάλλον προσθέτουν και μερικά δικά τους προβλήματα στο μίγμα.

Με βάση τα αποτελέσματά μας, όσοι αναζητούν μια λύση με Ελεύθερο Λογισμικό εναλλακτική του Skype θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ή το Mumble, ή SIP με όλους τους καλούντες στον ίδιο εξυπηρετητή και με χρήση του ίδιου πελάτη.

Κοιτάζοντας μπροστά

Ελπίζαμε να δημοσιεύσουμε έναν συμπερασματικό πίνακα συμβατότητας για τις εφαρμογές-πελάτες συνομιλίας, παρέχοντας μια αναφορά για ανθρώπους που χρειάζεται να ξέρουν «τι λειτουργεί με τι» και «τι είναι ευκολότερο». Αντίθετα, έχουμε έναν πίνακα υποκειμενικών αποτελεσμάτων και μια λίστα ερωτήσεων:

Αν έχετε απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές, μοιραστείτε τις στα σχόλια της έκδοσης του ιστολογίου αυτού του άρθρου.

Πίνακας

Περισσότερα δεδομένα είναι διαθέσιμα στον πηγαίο κώδικα του πίνακα.

Από πελάτη Από ΛΣ Από DE Σε πελάτη Σε ΛΣ Σε DE Αναφορά Τοπικό Τύπος Ήχος Βίντεο Σημειώσεις Λογαριασμός 1 Λογαριασμός 2
Pidgin 2.7.3 Crunchbang openbox Pidgin 2.1 Fedora 17 Gnome Anna true XMPP pass pass
Pidgin 2.7.3 Crunchbang openbox gajim 0.15 Fedora 17 Gnome Anna true XMPP fail pass
Jitsi 1.0-build.3967 Ubuntu 12.04 Gnome/Unity Gajim 0.15 Fedora 17 Gnome Jamie true XMPP fail fail Options were greyed out on Gajim
Pidgin 2.10.6 Ms Win XP na Pidgin 2.7.3 crunchbang openbox David false XMPP fail fail
Empathy 3.4.2.3 Fedora 17 Gnome Empathy 3.4.2.3 Ubuntu 12.04 Gnome/Unity Sam true XMPP fail fail only text chat worked - no indication of a call request was received for either video or voice calls
snom220 hardphone snom220-SIP 3.56z Snom Linux NA Wookey false SIP fail fail call connection failed: 'No such domain' - local DNS failure 3858102@SIPgate.co.uk wellybob@jabber.me
snom220 hardphone snom220-SIP 3.56z Snom Linux NA wookey false SIP fail fail call connection failed: 'No such domain' - local DNS failure 3858102@SIPgate.co.uk samtuke@SIP.linphone.org
snom220 hardphone snom220-SIP 3.56z Snom Linux NA n900 app Maemo 5 hildon wookey false SIP fail fail call connection failed: 'No such domain' - local DNS failure 3858102@SIPgate.co.uk 2542654@localphone.com
n900 21.2011.38-1 Maemo 5 Hildon linphone wookey false SIP fail fail call connection failed: 'unable to call, contact offline 9178850@SIPgate.co.uk samtuke@SIP.linphone.org
n900 21.2011.38-1 Maemo 5 Hildon n900 app Maemo 5 hildon wookey false SIP fail fail call connection failed: 'unable to call, contact offline 9178850@SIPgate.co.uk
n900 21.2011.38-1 Maemo 5 Hildon snom220 hardphone snom220-SIP 3.56z Snom Linux NA Sam false SIP fail fail call connection failed: no response" 1st time, call unauthorised 2nd time" samtuke@SIP.linphone.org | 2542654@localphone.com
n900 21.2011.38-1 Maemo 5 Hildon n900 21.2011.38-1 Maemo 5 Hildon Sam false SIP fail fail call connection failed samtuke@SIP.linphone.org | 2542654@localphone.com 3858102@SIPgate.co.uk
Jitsi 1.0-build.3967 Ubuntu 12.04 Gnome/Unity Jitsi 1 Fedora 17 Gnome Jamie true XMPP fail fail ICE failed 9178850@SIPgate.co.uk
Pidgin unknown Ubuntu 12.04 Gnome/Unity Pidgin 2.1 Fedora 17 Gnome Jamie true XMPP fail fail ICE failed
mumble 1.2.3 Fedora 17 Gnome Murmur murmur-static_x86-1.2.3-412 Debian Wheezy Sam false mumble pass na using bens server, it just works
Pidgin 2.7.3 Crunchbang openbox kopete 1.2.5 Fedora 17 Gnome Anna true XMPP fail fail kopete couldn't initiate call with pidigin, only pidgin could initiate with kopete
Kopete 1.0.0 Crunchbang openbox Pidgin 2.1 Fedora 17 Gnome Anna true XMPP fail fail
Jitsi 1.0-build.3967 OSX 10.6.8 NA Pidgin? ? Ubuntu KDE Robin false XMPP pass pass notes
Jitsi 1.0-build.3967 OSX 10.6.8 NA Jitsi 1.0-build.3967 Fedora Gnome Robin true SIP pass pass Audio one one was pretty garbled, both using SIP2SIP
Jitsi 1.0-build.3967 OSX 10.6.8 NA Jitsi 1.0-build.3967 Fedora Gnome Robin true SIP fail fail failed using different servers: SIP2SIP and localphone
linphone 3.5.2 Fedora 17 Gnome Jitsi 1.0-build.3967 OSX 10.6.8 NA Sam true SIP fail fail failed using different servers: SIP2SIP and linphone
Pidgin 2.10.3 Kubuntu 12.04 KDE Google Talk, webclient ??? OSX, Android NA Steffi true XMPP pass pass
Pidgin 2.10.3 Kubuntu 12.04 KDE Google Talk, webclient ??? ??? NA Steffi false XMPP pass fail Video was fine, audio worked but the quality was very low
Psi 0.14 Fedora 17 Gnome psi+ 0.15.5337 OSX NA Sam true XMPP fail fail
Psi/Psi+ v0.15.5339-webkit Fedora 17 Gnome psi+ Psi+ v0.15.3910 KKubuntu 12.04 KDE Sam true XMPP fail fail auth requests never appeared, voice chat enabled via pssimedia client