Help us spread the word about Free Software across Europe! Contributions until the end of September will be used to translate our 'What is Free Software' video into more European languages

News

Dhe fituesi i zgjedhjeve për Asamblenë e Përgjithshme (AP) të Anëtarëve Shok të FSFE-së është…

më:

Përfundimet e zgjedhjeve

…Heiki "Repentinus" Ojasild! Koha e zgjedhjeve për postin e drejtuesit të AP-së të Anëtarëve Shok për këtë vit përfundoi më 15 mars dhe qe interesante deri në fund. Albert Dengg që qe gjithashtu kandidat për PN-në e Anëtarëve Shok premtoi se do të jetë afër dhe do të vazhdojë punën e tij të madhe për FSFE-në në këtë fushë.

Përfundimet e zgjedhjeve janë:

  1. Heiki "Repentinus" Ojasild, fituesi i padiskutueshëm: fiton garat përballë krejt mundësive të tjera
  2. Albert Dengg, humb përballë Heiki "Repentinus" Ojasild me 122–81

Falënderim për tërë Anëtarët Shok që morën pjesë në gjithë procesin dhe e bënë atë një përvojë të vyer për Anëtarët Shok dhe për FSFE-në. Në veçanti, falënderojmë Albert-in që pranoi kandidaturën dhe për përpjekjet e tij gjatë fushatës. E fundit, por jo për nga rëndësia, përgëzime Heikit!

Hollësitë e përfundimeve

1. 2.
1. s 122
2. Albert Dengg 81

Raporti për votimet

Heiki "Repentinus" Ojasild Albert Dengg
2 1
1 2
1 2
2 1
1 2
2 1
2 2
1 2
1 1
2 1
2 1
Nuk kam opinion Nuk kam opinion
2 1
1 2
Nuk kam opinion Nuk kam opinion
1 2
1 2
2 1
2 1
2 1
1 2
2 1
1 2
2 1
2 1
Nuk kam opinion 1
1 2
2 1
1 1
2 1
2 1
1 2
1 1
1 2
2 1
1 2
1 2
1 2
2 1
2 2
2 1
1 2
1 2
2 1
2 1
2 1
2 1
1 2
1 2
1 1
1 2
1 2
2 1
Nuk kam opinion Nuk kam opinion
1 2
2 1
2 1
1 2
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
Nuk kam opinion Nuk kam opinion
2 1
Nuk kam opinion Nuk kam opinion
1 2
2 2
2 1
2 1
1 2
1 Nuk kam opinion
1 2
2 1
1 Nuk kam opinion
1 1
Nuk kam opinion 1
1 2
1 2
2 1
1 2
1 2
2 1
2 1
1 2
1 2
1 Nuk kam opinion
1 2
2 1
Nuk kam opinion Nuk kam opinion
1 Nuk kam opinion
2 1
2 1
1 2
1 2
2 1
2 1
1 2
2 1
1 2
1 2
2 1
1 2
2 1
1 2
2 1
2 1
1 2
2 1
2 1
2 1
2 1
1 Nuk kam opinion
1 2
1 Nuk kam opinion
2 1
1 2
1 Nuk kam opinion
2 1
1 2
2 1
2 1
2 1
Nuk kam opinion 1
2 1
1 2
Nuk kam opinion 1
2 1
2 1
2 1
1 Nuk kam opinion
2 1
Nuk kam opinion Nuk kam opinion
2 2
2 1
1 2
1 2
1 2
2 1
2 1
1 2
2 1
1 1
1 2
1 2
2 2
2 1
Nuk kam opinion Nuk kam opinion
1 2
1 2
1 Nuk kam opinion
1 2
2 1
2 1
1 2
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
1 Nuk kam opinion
2 1
2 2
Nuk kam opinion Nuk kam opinion
2 1
1 2
2 1
Nuk kam opinion Nuk kam opinion
2 1
1 2
1 2
Nuk kam opinion Nuk kam opinion
2 1
1 2
2 1
2 1
1 2
2 1
2 1
1 1
2 1
2 1
1 1
2 1
2 1
2 1
1 2
2 1
2 1
2 1
1 2
2 1
1 2
2 1
2 1
2 1
2 1
1 2
2 1
1 2
1 Nuk kam opinion
1 2
2 1
1 2
1 2
2 1
1 2
Nuk kam opinion Nuk kam opinion
2 1
1 2
2 1
2 1
1 2
2 1
2 1
2 1
2 1
1 2
1 2
2 1
1 Nuk kam opinion
1 1
2 1
Nuk kam opinion 1
2 1
1 2
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 2
1 2
1 2
2 1
1 1
2 1
1 1
1 2
1 2
2 1
1 2
2 1
1 2
1 2
2 1

Votimet tregohen të renditura kuturu.

Votime mund t’i shkarkoni si CSV.

Matrica vijuese tregon forcën e shtegut më të fortë të mundjes që lidh çdo çift zgjedhjesh. Zgjedhja 1 e rendit mbi atë 2 nëse ka një shteg mundjeje më të fortë që shpie nga 1 te 2 se sa cilido që shpie nga 2 te 1.

1. 2.
1. Heiki "Repentinus" Ojasild - 122–81
2. Albert Dengg . -