SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

News

Dhe fituesi i zgjedhjeve për Asamblenë e Përgjithshme (AP) të Anëtarëve Shok të FSFE-së është…

më:

Përfundimet e zgjedhjeve

…Heiki "Repentinus" Ojasild! Koha e zgjedhjeve për postin e drejtuesit të AP-së të Anëtarëve Shok për këtë vit përfundoi më 15 mars dhe qe interesante deri në fund. Albert Dengg që qe gjithashtu kandidat për PN-në e Anëtarëve Shok premtoi se do të jetë afër dhe do të vazhdojë punën e tij të madhe për FSFE-në në këtë fushë.

Përfundimet e zgjedhjeve janë:

  1. Heiki "Repentinus" Ojasild, fituesi i padiskutueshëm: fiton garat përballë krejt mundësive të tjera
  2. Albert Dengg, humb përballë Heiki "Repentinus" Ojasild me 122–81

Falënderim për tërë Anëtarët Shok që morën pjesë në gjithë procesin dhe e bënë atë një përvojë të vyer për Anëtarët Shok dhe për FSFE-në. Në veçanti, falënderojmë Albert-in që pranoi kandidaturën dhe për përpjekjet e tij gjatë fushatës. E fundit, por jo për nga rëndësia, përgëzime Heikit!

Hollësitë e përfundimeve

1. 2.
1. s 122
2. Albert Dengg 81

Raporti për votimet

Heiki "Repentinus" Ojasild Albert Dengg
2 1
1 2
1 2
2 1
1 2
2 1
2 2
1 2
1 1
2 1
2 1
Nuk kam opinion Nuk kam opinion
2 1
1 2
Nuk kam opinion Nuk kam opinion
1 2
1 2
2 1
2 1
2 1
1 2
2 1
1 2
2 1
2 1
Nuk kam opinion 1
1 2
2 1
1 1
2 1
2 1
1 2
1 1
1 2
2 1
1 2
1 2
1 2
2 1
2 2
2 1
1 2
1 2
2 1
2 1
2 1
2 1
1 2
1 2
1 1
1 2
1 2
2 1
Nuk kam opinion Nuk kam opinion
1 2
2 1
2 1
1 2
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
Nuk kam opinion Nuk kam opinion
2 1
Nuk kam opinion Nuk kam opinion
1 2
2 2
2 1
2 1
1 2
1 Nuk kam opinion
1 2
2 1
1 Nuk kam opinion
1 1
Nuk kam opinion 1
1 2
1 2
2 1
1 2
1 2
2 1
2 1
1 2
1 2
1 Nuk kam opinion
1 2
2 1
Nuk kam opinion Nuk kam opinion
1 Nuk kam opinion
2 1
2 1
1 2
1 2
2 1
2 1
1 2
2 1
1 2
1 2
2 1
1 2
2 1
1 2
2 1
2 1
1 2
2 1
2 1
2 1
2 1
1 Nuk kam opinion
1 2
1 Nuk kam opinion
2 1
1 2
1 Nuk kam opinion
2 1
1 2
2 1
2 1
2 1
Nuk kam opinion 1
2 1
1 2
Nuk kam opinion 1
2 1
2 1
2 1
1 Nuk kam opinion
2 1
Nuk kam opinion Nuk kam opinion
2 2
2 1
1 2
1 2
1 2
2 1
2 1
1 2
2 1
1 1
1 2
1 2
2 2
2 1
Nuk kam opinion Nuk kam opinion
1 2
1 2
1 Nuk kam opinion
1 2
2 1
2 1
1 2
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
1 Nuk kam opinion
2 1
2 2
Nuk kam opinion Nuk kam opinion
2 1
1 2
2 1
Nuk kam opinion Nuk kam opinion
2 1
1 2
1 2
Nuk kam opinion Nuk kam opinion
2 1
1 2
2 1
2 1
1 2
2 1
2 1
1 1
2 1
2 1
1 1
2 1
2 1
2 1
1 2
2 1
2 1
2 1
1 2
2 1
1 2
2 1
2 1
2 1
2 1
1 2
2 1
1 2
1 Nuk kam opinion
1 2
2 1
1 2
1 2
2 1
1 2
Nuk kam opinion Nuk kam opinion
2 1
1 2
2 1
2 1
1 2
2 1
2 1
2 1
2 1
1 2
1 2
2 1
1 Nuk kam opinion
1 1
2 1
Nuk kam opinion 1
2 1
1 2
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 2
1 2
1 2
2 1
1 1
2 1
1 1
1 2
1 2
2 1
1 2
2 1
1 2
1 2
2 1

Votimet tregohen të renditura kuturu.

Votime mund t’i shkarkoni si CSV.

Matrica vijuese tregon forcën e shtegut më të fortë të mundjes që lidh çdo çift zgjedhjesh. Zgjedhja 1 e rendit mbi atë 2 nëse ka një shteg mundjeje më të fortë që shpie nga 1 te 2 se sa cilido që shpie nga 2 te 1.

1. 2.
1. Heiki "Repentinus" Ojasild - 122–81
2. Albert Dengg . -