Since 2001 the FSFE has been enhancing users' rights by abolishing barriers for software freedom. For 20 years we have been helping individuals and organisations to understand how Free Software contributes to freedom, transparency, and self-determination.

For the next two decades we need your help. We want everyone to be able to control their technology. Free Software and its freedoms to use, study, share, and improve are the key to that goal.

News

Rrjedhje e re informacioni nga Snowden: Depozitimi i të dhënave tuaja te Microsoft-i është veprim i pakujdesshëm

më:

Në një artikull të botuar sot, The Guardian përshkruan se si Microsoft-i po bashkëpunon aktivisht me NSA-në. Sipas artikullit, Microsoft-i po e furnizon NSA-në me akses të gjerë te komunikimet e cilitdo që përdor shërbimet e kompanisë:

"Kjo e bën të qartë që t’i zësh besë Microsoft-it për të dhënat kritike të kompanisë suaj është fill moskokëçarje," thotë Karsten Gerloff, president i Free Software Foundation Europe. "Si në sektorin publik, ashtu edhe në atë privat, ata që përgjigjen për sigurinë dhe mbrojtjen e të dhënave lypset urgjentisht të hidhen në veprim për të mbrojtur organizmat, klientët dhe blerësit e tyre."

Edhe pse është e vështirë ose e pamundur t’i shpëtosh survejimit, ka mënyra për të minimizuar rrezikun që të dhëna me spec, të tilla si të dhëna konfidenciale produktesh apo kartela pacientësh, të kapen nga një palë e tretë. Zgjidhjet Software i Lirë për groupware, produkte zyre dhe sisteme operativë janë tërësisht të inspektueshme, dhe shpesh me sigurinë e të dhënave një përparësi. Fshehtëzimi skaj-më-skaj me produkte Software të Lirë, të tillë si GnuPG dhe shkëmbim mesazhesh off-the-record (OTR) i mbron të dhënat gjatë transitit. Produktet që ofrojnë komunikime audio, video dhe fjalosje të sigurt, të tillë si Jitsi, janë të suksesshëm në zëvendësimin e Skype-it.

"Këshillojmë kompanitë dhe krejt organizmat e tjera që dëshirojnë të mbrojnë të dhënat e tyre të përdorin zgjidhje Software i Lirë, t’i depozitojnë të dhënat brenda vetes, kurdo që është e mundur, dhe të bashkëpunojnë vetëm me mundësues të cilëve u besojnë në mbrojtjen e të dhënave të klientëve të tyre," thotë Gerloff. "Mundësues të tillë shpesh përdorin fshehtëzim të fuqishëm, dhe minimizojnë sasinë e të dhënave që depozitojnë. Përdorimi i mundësuesve më të vegjël, në vend të kompanive globale IT, e bën deri diku me më pak gjasa kapjen e të dhënave të klientëve nga rrjeta e NSA-së."

Përdoruesit do të duhej të merrnin aktivisht nën kontroll të dhënat dhe komunikimet e tyre. Një mënyrë për ta bërë këtë është të përkrahin zhvilluesit e teknologjive Software i Lirë për fshehtëzimet, që ata të munden të vazhdojnë të furnizojnë produkte të tillë të rëndësishëm. "Tani është kohë e përshtatshme për të bërë një dhurim për sendërtimin Software të Lirë të PGP-së, GNU Privacy Guard (GnuPG)!", shprehet Matthias Kirschner, drejtues i sektorit të Ndërgjegjësimit të Publikut në FSFE.