Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Νέα

On Software Freedom Day, support FSFE!

στις:

We need computers we can trust. The recent news about planet-wide surveillance make clear how important computer systems are for our society. Control of these computer systems needs to be in the hands of their users.

Free Software is crucial to achieving this. We need strong, independent organisations to fight for software freedom and civil rights in the digital age. At FSFE, we have more than a decade's experience in defending your rights and helping to create a better future.

Now is the time to step up our efforts. We need your help. On this year's Software Freedom Day, please support our work and sign up as a Fellow of FSFE.