Since 2001 the FSFE has been enhancing users' rights by abolishing barriers for software freedom. For 20 years we have been helping individuals and organisations to understand how Free Software contributes to freedom, transparency, and self-determination.

For the next two decades we need your help. We want everyone to be able to control their technology. Free Software and its freedoms to use, study, share, and improve are the key to that goal.

News

FSFE-ja mbështet 13 parimet kundër survejimit

më:

Një koalicion i më shumë se 265 organizmash ka hedhur në qarkullim një listë me 13 Parime Ndërkombëtare mbi Zbatimin e të Drejtave të Njeriut në Survejimin e Komunikimeve. Të premten e javës së fundit, grupet e paraqitën zyrtarisht listën me parime në sesionin e 24-t të Këshillit të Kombeve të Bashkuara për Të Drejtat e Njeriut në Gjenevë.

Me këto parime, të bazuara në ligjet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, koalicioni ndërkombëtar i organizmave të shoqërisë civile kërkon që shtetet ta kufizojnë në mënyrë strikte survejimin e qytetarëve vetëm për rastet kur kjo është e nevojshme dhe e peshuar mirë.

"Na duhet të vlerësojmë nëse janë apo jo ligjet dhe praktikat e survejimit në pajtim me të drejtat e njeriut", thotë Karsten Gerloff, president i Free Software Foundation Europe. "Këto 13 parime nga japin një bazë të qëndrueshme për ta bërë këtë."

Survejimi në masë është i rrezikshëm për shoqëritë demokratike. Ai u heq qytetarëve të drejtën për të komunikuar lirisht, pa vetë-censurim apo futje hundësh nga të tjerët.

"Teknologjia do të duhej të ishte një mjet lirie dhe krijueshmërie. Por megjithatë qeveri anembanë botës po i kthejnë kompjuterat dhe rrjetet në mjete të shtypjes," thotë Gerloff. "Që të lulëzojnë shoqëritë e lira, si Software-i i Lirë, ashtu edhe mbrojtja nga survejimi pa dallim janë thelbësore."