Help us spread the word about Free Software across Europe! Contributions until the end of September will be used to translate our 'What is Free Software' video into more European languages

News

Bëjini kandidatët për zgjedhjet europiane të këtij viti t’i dalin krah Software-it të Lirë

më:

Prej 22 deri 25 maj, 2014, shtetasit europianë do të votojnë për kandidatët për në Parlamentin Europian. Kjo është kohë ideale për të trajtuar me politikanët çështjen pse Software-i i Lirë ka rëndësi. Ndihmonani t’i bëjmë kandidatët kudo në Europë të deklarojnë përkrahjen e tyre për Software-in e Lirë.

April, një shoqatë e rëndësishme Software-i të Lirë në botën frëngjisht folëse, është nismëtarja e Nismës për një Pakt Software-i të Lirë. FSFE-ja i fton mbrojtësit e Software-it të Lirë në Europë t’u kërkojnë kandidatëve në zgjedhjet europiane ta nënshkruajnë këtë deklaratë, dhe t’i dalin kështu krah Software-it të Lirë, përballë legjislacionit të BE-së, për shembull. Duke e bërë këtë, kandidatët do të ndërgjegjësohen për rëndësinë e Software-it të Lirë, dhe mund ta shumëfishojnë mesazhin. Për më tepër, edhe ju mund të jepni ndihmesë, duke ndihmuar në përkthimin e paktit mbi Software-in e Lirë.

European Digital Rights Organisation (EDRi) ka një sajt tjetër sajt, wepromise.eu: një fushatë për të ndihmuar shtetasit europianë të këmbëngulin për të drejtat e tyre themelore në shoqërinë dixhitale: transparencë, privatësi, fshehtëzim, anonimitet, kontroll të survejimit dhe “përkrahjen e masave që lejojnë ose nxisin përdorimin e gjerë të Software-it të Lirë (Software-it me Burim të Hapur). Kjo përfshin entet qeveritare dhe publike, në veçanti entet që marrin fonde nga buxheti i BE-së.” Pika kyçe këtu është: duhet të premtoni që tani se do të votoni për kandidatë që kanë nënshkruar ose do të nënshkruajnë 10 pikat e Kartës së të Drejtave Dixhitale.

FSFE-ja i përkrah fuqishëm të dyja fushatat. “Kjo është një mënyrë shumë e mirë për t’u treguar politikanëve Europianë bashkësinë gjithnjë në rritje të mbrojtësve të Software-it të Lirë anembanë Europës. Sa më shumë njerëz të lidhen me kandidatët parlamentarë. aq më tepër ndikim do të kemi” thotë Erik Albers, bashkërendues i bashkësisë së Free Software Foundation Europe-s. Sam Tuke, përgjegjësi i fushatave FSFE shton "nënshkrimet janë një rrugë e mirë për të kërkuar përgjegjësi ndaj premtimeve, sa herë që do të ketë për miratim legjislacion të BE-së, i cili mund të vërë në rrezik ekzistencën ose rritjen e Software-it të Lirë.”