Since 2001 the FSFE has been enhancing users' rights by abolishing barriers for software freedom. For 20 years we have been helping individuals and organisations to understand how Free Software contributes to freedom, transparency, and self-determination.

For the next two decades we need your help. We want everyone to be able to control their technology. Free Software and its freedoms to use, study, share, and improve are the key to that goal.

News

Letër e Hapur institucioneve të BE-së: Ka ardhur koha për të përkrahur Standardet e Hapura

më:

Në një letër të hapur për Parlamentin Europian dhe Komisionin Europian, Free Software Foundation Europe dhe Open Forum Europe u kërkojnë institucioneve europiane të përmirësojnë mbulimin e tyre për Standardet e Hapura. Letra i drejtohet Giancarlo Vilella-s, drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme ITEC të Parlamentit Europian dhe i Komitetit Ndërinstitucional për Informatikën (IICI).

Në një letër tani së fundi, për eurodeputeten Amelia Andersdotter, KE-ja pranon se “efektivisht është i marrë peng” nga Microsoft-i. Siç e ka vënë në dukje në mënyrë të përsëritur FSFE-ja, ky është një problem për Komisionin, Këshillin dhe Parlamentin Europian.

“Ndërgjegjësimi mbi problemin është përherë hapi i parë drejt zgjidhjes së tij. E vlerësojmë sinqeritetin e sapozbuluar të Komisionit lidhur çështjen" thotë presidenti i FSFE-së, Karsten Gerloff. "Bashkë me qytetarët e Europës dhe industrinë software të kontinentit, tani presim që Komisioni të ndërmarrë veprime dhe ta çlirojë veten nga kjo robëri.”

Letra ngre gjithashtu çështjen e formateve video. Deri sot, është e vështirë ose e pamundur që përdoruesit e Software-it të Lirë të mund të ndjekin drejtpërsëdrejti punimet e Parlamentit dhe Këshillit, pasi transmetimi video i drejtpërdrejtë i tyre bazohet në teknologji pronësore. Ky është një problem që OFE-ja dhe FSFE-ja e kanë theksuar prej vitesh.

“Kjo do të ishte relativisht masë e thjeshtë, që institucionet europiane të përmirësonin transparencën e punës së tyre kundrejt qytetarëve të zakonshëm,” thotë Gerloff. “Nuk arrijmë ta kuptojmë pse nuk ka pasur asnjë përparim në këtë pikë gjatë gjashtë vjetëve të fundit.”