Since 2001 the FSFE has been enhancing users' rights by abolishing barriers for software freedom. For 20 years we have been helping individuals and organisations to understand how Free Software contributes to freedom, transparency, and self-determination.

For the next two decades we need your help. We want everyone to be able to control their technology. Free Software and its freedoms to use, study, share, and improve are the key to that goal.

News

FSFE-ja e mirëpret nismën e industrisë përkatëse për financim fondesh për projekte Software-i të Lirë me rëndësi jetike

më:

Sot, Linux Foundation njoftoi se "Nisma për Infrastrukturën Bazë" do të japë fonde dhe përkrahë projekte Software-i të Lirë që janë me rëndësi jetike për sigurinë e përdoruesve të Internetit. Projekti i parë që do të marrë fonde do të jetë OpenSSL-ja, që përdoret për mbartje të sigurt të dhënash nga miliona sajte. FSFE-ja e mirëpret këtë nismë.

“Software-i i Lirë është themeli mbi të cilin janë ndërtuar kompanitë teknologjike të sotme,” thotë Karsten Gerloff, president i Free Software Foundation Europe-ës. “Është gjë e bukur të shohësh këto kompani të dalin dhe të kontribuojnë për përmirësimin e software-it nga i cili varet siguria e tyre dhe e përdoruesve të tyre.”

Kriza e shkaktuar nga e meta "Heartbleed" e gjetur kohët e fundit në programin OpenSSL e ka bërë të qartë që disa projekte Software-i të Lirë, të përdorura gjerësisht, nuk marrin përkrahjen që do të ishte në përpjesëtim me rëndësinë e tyre. Nisma për Infrastrukturën Bazë është një hap tjetër drejt ndryshimit të kësaj gjendjeje.

“Kompanitë teknologjike janë aq të mençura sa t’i trajtojnë këto projekte Software-i të Lirë si furnizues të rëndësishëm të tyre,” thotë Gerloff. “Kjo nismë nxjerr në pah një nga gjërat e rëndësishme mbi Software-in e Lirë: Ai ndihmon të puqen interesat e veçanta të një numri të kufizuar aktorësh me interesin publik.”

Veç OpenSSL-së, do të duhej përfitonin një përkrahje më të madhe një numër projektesh të tjera Software-i të Lirë që janë me rëndësi jetike për sigurinë e përditshme të përdoruesve dhe bizneseve të Internetit. FSFE-ja shpreson se Nisma për Infrastrukturën Bazë do të ofrojë një kontribut afatgjatë në përmirësimin e software-it që projekte të tillë si GnuPG-ja, për shembull, i ofrojnë publikut.