Νέα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στρεβλώνει την αγορά, αρνούμενη να απελευθερωθεί από τον εγκλωβισμό (lock-in)

στις:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανανέωσε πρόσφατα τη δέσμευσή της με ένα ιδιοκτησιακό περιβάλλον για την επιφάνεια εργασίας και με μυστικές μορφές αρχείων.Η Επιτροπή αρνείται να σοβαρευτεί και να απελευθερωθεί από τον εγκλωβισμό της σε έναν μόνο προμηθευτή, και αγνοεί όλες τις άλλες διαθέσιμες εναλλακτικές. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι δημόσιες υπηρεσίες της Ευρωπαίκής Ένωσης αποτυγχάνουν να εφαρμόσουν τα όσα κηρύσσουν.

Τον Απρίλιο, η Επιτροπή υπέγραψε δύο συμβόλαια με την Microsoft: Μία συμφωνία για "υπηρεσίες υψηλού επιπέδου" αξίας 44 εκατομμυρίων Ευρώ, και ένα πλαίσιο συμφωνίας για τους όρους αδειοδότησης λογισμικού. Οι παρούσες άδειες παρέχονται από την Hewlett-Packard υπό μια διαφορετική σύμβαση από το 2012, αξίας 50 εκατομμυρίων Ευρώ. Οι συμβάσεις καλύπτουν την ίδια την Επιτροπή, και 54 άλλες οργανώσεις της Ε.Ε..

"Εϊμαστε εξαιρετικά απογοητευμένοι με την απουσία προόδου εδώ," λέει ο πρόεδρος του FSFE, ο Karsten Gerloff. "Η Επιτροπή ούτε καν κοίταξε για βιώσιμες εναλλακτικές. Η οκνηρή της προσέγγιση στις προκηρύξεις προμήθειας λογισμικού αφήνει την Επιτροπή έκθετη σε ισχυρισμούς αδράνειας, αν όχι και σε χειρότερους."

Η Επιτροπή πρόσφατα παραδέχθηκε δημόσια για πρώτη φορά ότι βρίσκεται σε "πραγατική αιχμαλωσία" από την Microsoft. Αλλά τα έγγραφα που ήρθαν στην κατοχή του FSFE δείχνουν ότι η Επιτροπή δεν κατέβαλε καμία σοβαρή προσπάθεια για να βρει λύσεις που να βασίζονται σε Ανοικτά Πρότυπα. Κατά συνέπεια, ένα μεγάλο τμήμα της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας IT ουσιαστικά αποκλείεται από το να συνάπτει επιχειρηματικές συμφωνίες με την Επιτροπή.

Σε ένα έγγραφο στρατηγικής που εξέδωσε η Επιτροπή απαντώντας σε επίσημη επερώτηση που έκανε η Ευρωβουλευτής Andersdotter, η Ευρωπαίκή Επιτροπή παρέθεσε μια προσέγγιση σε τρεις άξονες, για την πλατφόρμα αυτοματοποίησης γραφείου που θα έχει κατά τα επόμενα χρόνια. Αυτή η στρατηγική θα βαθύνει κι άλλο την εξάρτηση της Επιτροπής από μυστικούς, ιδιοκτησιακούς τύπους αποθήκευσης και προγραμμάτων.

"Η Επιτροπή θα έπρεπε να δίνει ένα θετικό παράδειγμα για όλες τις Δημόσιες υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη," σχολιάζει ο Gerloff. "Αντιθέτως, αποποιείται τις ευθύνες της ως δημόσιος οργανισμός, και απλώς ισχυρίζεται πως δεν υπάρχουν τέτοιες εναλλακτικές. Ακόμη και η απλούστερη έρευνα αγοράς θα είχε πληροφορήσει την Επιτροπή ότι υπάρχει μια ζωντανή και πάλλουσα βιομηχανία Ελεύθερου Λογισμικού στην Ευρώπη πάνω στην οποία θα μπορούσε να στηριχθεί."

Πολλοί δημόσιοι οργανισμοί ανά την Ευρώπη χρησιμοποιούν με επιτυχία λύσεις Ελεύθερου Λογισμικού που υλοποιούν Ανοικτά Πρότυπα. Παραδείγματα αποτελούν η Γερμανική πόλη του Μονάχου με το διεθνώς αναγνωρισμένο της Limux project, και η Βρετανική κυβέρνηση, που έκανε μεγάλα άλματα στη χρήση Ελεύθερου Λογισμικού και Ανοικτών Προτύπων για να πετύχει βέλτιστη σχέση τιμής/απόδοσης στις προμήθειες IT. Με τον καιρό, πολλές από αυτές τις προοδευτικές οργανώσεις ζήτησαν από την Επιτροπή πρακτική και ηθική υποστήριξη για τις ενέργειές τους. Αυτή η πρόσφατη κίνηση εκ μέρους της Επιτροπής θα μοιάζει γι' αυτούς σαν ένα σκληρό αστείο.

Παρ' όλη την οπισθοδρόμηση, το FSFE θα συνεχίσει να εργάζεται με την Επιτροπή, και να την βοηθά να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο αγοράζει λογισμικό. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει στηριζόμενη σε τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα, και όχι σε εμπορικά ονόματα, και οργανώνοντας μια ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών, αντί να συζητά με έναν μόνο προμηθευτή, και συνυπολογίζοντας τα μελλοντικά κόστη εξόδου μέσα στη συνολική τιμή οποιασδήποτε λύσης. Αυτές οι πρακτικές γίνονται τάχιστα η νόρμα σε όλον τον Δημόσιο Τομέα ανά την Ευρώπη. Η ΕΕ πρέπει να εφαρμόζει αυτά που κηρύσσει, και να υιοθετεί αυτές τις πρακτικές και για τις δικές της προκηρύξεις προμηθειών.