Thanks to your contribution, our "What is Free Software" video is now available in Albanian, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Polish, Portuguese, Spanish and Swedish! You can find them all at media.fsfe.org.

News

Dhe fituesi i zgjedhjeve për përfaqësuesin në Asamblenë e Përgjithshme të Anëtarësisë Shok të FSFE-së është …

më:

Përfundimet e zgjedhjeve

… Mirko Boehm! Periudha e zgjedhjeve të përfaqësuesit në Asamblenë e Përgjithshme të Anëtarësisë Shok të FSFE-së u mbyll më 29 prill, 2016. Këtë herë pati vetëm një kandidat. Dhe jemi të kënaqur që 18,9% e anëtarëve shok përfituan nga rasti për të mbështetur kandidaturën e Mirko Boehm-it.

Falënderojmë krejt anëtarët shok që morën pjesë dhe përgëzime Mirkos!

Për më tepër hollësi, ju lutemi, shihni wiki-n e FSFE-së rreth zgjedhjeve të 2016-s dhe Shërbimin Condorcet për Votime në Internet, për përfundime të hollësishme mbi zgjedhjet e Anëtarësisë Shok.

Hollësi përfundimesh

1. 2.
1. Mirko Boehm - 190
2. S’jam kandidat 13 -