SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

News

Dhe fituesi i zgjedhjeve për përfaqësuesin në Asamblenë e Përgjithshme të Anëtarësisë Shok të FSFE-së është …

më:

Përfundimet e zgjedhjeve

… Mirko Boehm! Periudha e zgjedhjeve të përfaqësuesit në Asamblenë e Përgjithshme të Anëtarësisë Shok të FSFE-së u mbyll më 29 prill, 2016. Këtë herë pati vetëm një kandidat. Dhe jemi të kënaqur që 18,9% e anëtarëve shok përfituan nga rasti për të mbështetur kandidaturën e Mirko Boehm-it.

Falënderojmë krejt anëtarët shok që morën pjesë dhe përgëzime Mirkos!

Për më tepër hollësi, ju lutemi, shihni wiki-n e FSFE-së rreth zgjedhjeve të 2016-s dhe Shërbimin Condorcet për Votime në Internet, për përfundime të hollësishme mbi zgjedhjet e Anëtarësisë Shok.

Hollësi përfundimesh

1. 2.
1. Mirko Boehm - 190
2. S’jam kandidat 13 -