Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Podcast

SFP#16: Free Software in France with Hugo Roy

στις:

In this episode of the Software Freedom Podcast, Bonnie Mehring speaks with Hugo Roy about his long involvement with the FSFE. Hugo is also very active in the French Free Software community and gives us an overview of the standing of Free Software in France.

Hugo has been a volunteer for the FSFE for over 10 years now. Have you ever wondered what people inside the FSFE think about the organisation and how they see its development? In this podcast episode, Hugo and Bonnie talk about Hugo’s experiences as an intern and as a volunteer. Hugo has been a long-time activist for Free Software in France. Hugo and Bonnie talk about the understanding of Free Software in the public sphere and how it developed in recent years. This episode of the Software Freedom Podcast gives some insights into the framework of Free Software in France.

Read more:

If you liked this episode and want to support our continuous work for software freedom, please help us with a donation.