Αυτή η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Παρακαλώ βοηθήστε μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Podcast

SFP#2 about KDE with Lydia Pintscher

στις:

We are back with the second episode of our Software Freedom Podcast! Once a month, we talk with people who have inspiring ideas about software freedom. In this episode, we talk with Lydia Pintscher from KDE about the development of the KDE community, the different KDE projects and the issues they will be tackling over the next two years.

When we were planning this second episode of the Software Freedom Podcast, we were keen on inviting someone from the Free Software community. We thought that Lydia, as the current Vice President of KDE, would be the perfect person to join us for our second episode. This gives us the chance to introduce to you the wonderful KDE community and all its different projects. In this episode, we talk about how Lydia balances her day job with the volunteer position of vice president of KDE. We also discuss some broader topics like the development of the KDE community and the different projects they are working on, as well as the future outlook of these projects.

Read more:

If you liked this episode and want to support our continuing work for software freedom, please help us with a donation.

Συζητήστε αυτό