Verander de

World Intellectual Property Organization (WIPO)

De Wereldorganisatie voor de Intellectuele eigendom, World Intellectual Property Organization (WIPO), is één van de zestien gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties. Het WIPO beheert 23 internationale verdragen die verband houden met beperkende monopolies op kennis.

Volgens haar eigen webpagina, is ze

"an international organization dedicated to promoting the use and protection of works of the human spirit. These works -- intellectual property -- are expanding the bounds of science and technology and enriching the world of the arts. Through its work, WIPO plays an important role in enhancing the quality and enjoyment of life, as well as creating real wealth for nations." (een Internationale organisatie die zich toelegt op de promotie en de bescherming van de "resultaten" van de menselijke geest. Deze "resultaten" - intellectuele eigendom -- verleggen de grenzen van de wetenschap en de technologie, ze verrijken ook de wereld van de kunst. Door zijn werk, speelt het WIPO een belangrijke rol in de verhoging van de levenskwaliteit en de levensvreugde, tevens creëert ze echte rijkdom voor de naties.)

Uit de documenten "Vechten tegen intellectuele armoede" en "Over 'Intellectuele eigendom' en inheemse volkeren" op FSFE's webpagina -- en vele andere op het internet -- blijkt dat bovenstaande omschrijving in het verleden niet overeenkwam met de realiteit. Uit de Genève Verklaring kan je duidelijk opmaken dat de WIPO in het verleden een eerder "intellectueel zwak, ideologisch oubollig en soms ronduit oneerlijk en inefficiënt beleid" voerde.

Voor iedereen die betrokken is bij de vraagstellingen over vrijheid in het digitale tijdperk, zoals de Free Software Foundation Europe, ligt WIPO vaak aan de basis van de huidige bedreigingen, zoals software patenten, de Europese Auteursrechten Richtlijn(EUCD) en vele anderen. Als dit op Europees of nationaal niveau wordt geïmplementeerd, is er nog maar weinig ruimte voor verandering.

In plaats van de voorgestelde wetgevende initiatieven individueel aan te pakken, probeert de Free Software Foundation Europe proactief een bruikbare regelgeving te laten ontstaan aan de basis, het globale niveau, waar WIPO één van de belangrijkste spelers is. Daarom heeft de Free Software Foundation Europa in 2003 bij WIPO het statuut van waarnemer aangevraagd, wat ze ook verkregen tijdens de Algemene Vergadering van de Lidstaten van 27 september tot 5 oktober 2004.

De FSFE wil er, in een internationale coalitie van spelers met gelijke belangen, mee aan werken om de "Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom" om te vormen tot een "Wereldorganisatie voor Intellectuele rijkdom, World Intellectual Wealth Organisation."

Documenten

Extra informatie