Kujdes: Kjo faqe s’është përkthyer ende. Ajo që po shihni më poshtë, është faqja në versionin origjinal. Ju lutemi, përdorni këtë faqe që të shihni se si mund të ndihmoni te përkthimet dhe anë të tjera.

FSFE - Income and Expense 2002

Income

   
Merchandise EUR 5,271.45
Donations [1]  
Hub [2] EUR 29,883.18
Transfers Chapter Germany [3]     EUR 6,951.20
Reimbursements
(European Commission)
EUR 16,635.00
     
Total EUR 58,740.83
     
     

Expense

   
Personnel [4] EUR 34,500.00
Office Rent EUR 4,950.00
Representation [5] EUR 3,780.21
Travel Expenses EUR 1,701.98
Transport
(Shipping/Mail)
EUR 1,121.60
Office Supplies EUR 371.97
Legal Expenses EUR 4,500.82
Bank Fees EUR 155.89
     
Total EUR 51,082.47

[1] A list of all FSFE donors that did not wish anonymity is available on the ThankGNUs list.

[2] Donations going directly to the main body of the FSFE (see "Hub"); usually (but not exclusively) from countries without established Chapter.

[3] Donations to the FSFE made through the German chapter

[4] People paid: Georg Greve

[5] T-Shirts, Pins and other goodies as well as tradeshow material and leaflets.