FSFE, 2001 yılından beri yazılım özgürlüğünün önündeki engelleri ortadan kaldırarak kullanıcıların haklarını iyileştiriyor. 20 yıldır, Özgür Yazılımın özgürlüğe, şeffaflığa ve öz belirtime nasıl katkı sağladığını anlamaları için bireylere ve kuruluşlara yardımcı oluyoruz.

Önümüzdeki 20 yıl için yardımınıza ihtiyacımız var. Herkesin kendi teknolojisini denetleyebilmesini istiyoruz. Özgür Yazılım ve sunduğu kullanma, inceleme, paylaşma ve geliştirme özgürlükleri bu hedefin anahtarıdır.

Bu sayfa henüz çevrilmedi. Bu sayfayı ve fsfe.org'daki diğer sayfaları çevirmemize lütfen yardımcı olun, böylece insanlar mesajımızı kendi anadillerinde okuyabilirler.

Graphics & Artwork

Sponsoring Buttons

In order to give the FSFE donors the possibility to publicly announce their contribution, the FSFE provides sponsoring buttons.

logo
vector format: [svg]

stars
vector format: [svg]

Terms of usage

You may use the FSFE logo as part of the logo of your local FSFE group or FSFE team and to promote activities your group or team organizes. For example, if your local FSFE group runs a booth, you may use the logo.

Furthermore, at events not organized by the FSFE directly or a local FSFE group, speakers representing the FSFE may use the logo to clearly show the affiliation of the speaker. That does not mean you can use the logo in a way that makes it seem as if the FSFE is endorsing the event.

Generally, the logo of the FSFE must never be used in a way that could be understood as endorsing certain activities, home pages, products or entities not organized by an FSFE team or local group, unless you get prior consent from the FSFE. If in doubt, please contact <contact@fsfe.org> if you wish to know whether your intended usage is suitable and whether you can use it in a certain context.