Intentieverklaring - Free Software Foundation Europe

Georg C. F. Greve <greve@gnu.org>
22 nov. 2000

Een groep van mensen is begonnen te werken aan het concept van een "Free Software Foundation Europe" welke in essentie een zusterorganisatie zal zijn van de Free Software Foundation gesticht door Richard M. Stallman.

Het is evident geworden dat de FSF in de V.S., een totaal verschillende tijdzone en culturele zone, moeilijk in contact kan blijven met de stand van zaken en sterke ontwikkelingen in Europese Vrije Software. Wettelijk onafhankelijk van de FSF in Amerika zal het ernaar zoeken een organisatorische ruggengraat te bieden voor Vrije Software in Europa - speciaal voor (maar niet beperkt tot) het GNU-project. Verder zal het de nodige lokale organisatie bieden voor politiek werk en de distributie van fondsen.

Bij het bereiken van de doelen

vinden we het van absoluut hoofdbelang om de ware gedachte en essentie van Vrije Software vast te houden.

We willen ook voorkomen nog een splintergroepering in de beweging te creëren. Om deze reden zijn we in contact met Richard M. Stallman omdat het doel is om erkend te worden als 'Europese zusterorganisatie' van de FSF - dit zal het mogelijk maken voor Europeanen om fiscaal aftrekbare donaties te maken aan 'de' FSF.

Het zijn van de officiële zusterorganisatie brengt de verantwoordelijkheid om haar filosofische standpunten en waarden te behouden. In onze ogen is duurzaamheid van alle besluiten en het functioneren van de FSF hetgeen dat het zo bijzonder maakt; dus we zullen dezelfde langetermijnoverwegingen toepassen in al onze stappen.

Zoals het recente verleden heeft laten zien, is het relatief gemakkelijk om af te dwalen van het pad en het spoor bijster te raken van deze langetermijndoelen. Zodoende is het cruciaal alleen leden te hebben met een duidelijk begrip van de beweging, haar origine en de doelen.

We voelden dat deze verantwoordelijkheid het nodig maakte om bewust te worden van de mogelijke valkuilen onderweg voor het publiceren van onze plannen. Na meer dan een jaar van discussies en het bouwen van vertrouwen in elkaars integriteit, voelen we dat het tijd is om die plannen tot leven te brengen.

Tot nu toe bestaat de kern uit

en we zullen een "FSF Europe"-organisatie in Duitsland opzetten als een startpunt. Daar vandaan zullen we stap-voor-stap naar andere Europese landen uitbreiden, met het uiteindelijke plan om een sterke en gezonde structuur in Europa te hebben die zal werken naar de doelen van Vrije Software.

We zullen kijken naar andere mensen met een sterk bewustzijn voor GNU en Vrije Software in het bijzonder in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Spanje als onze eerste stap om werkelijk Europees te worden. Als u voelt dat met u contact opgenomen zou moeten worden en we hebben dat nog niet gedaan, wanhoop niet. U kunt overwegen met ons in contact te komen, maar wees ervan bewust dat een onderdeel worden van deze organisatie een relatief hoog niveau van betrokkenheid vereist en het opbouwen van het nodige niveau van vertrouwen in elkaar een traag proces is.

We hebben de intentie om dingen goed te doen, omdat een verkeerde aanpak afschuwelijke resultaten kan oogsten. Als u ons wilt helpen, voel u vrij om met ons in contact te treden.

<team@fsfeurope.org>

of meld u aan bij de algemene discussielijst <discussion@lists.fsfe.org>.

Als u slechts op de hoogte gehouden wilt worden van de voortgang, voel u vrij om u aan te melden bij de e-maillijst met alleen de aankondigingen <announce@fsfeurope.org>.

U kan u aanmelden voor de e-maillijsten door een e-mail te sturen naar

[naam]-request@fsfeurope.org

met "subscribe" in het onderwerp of door de webinterface te gebruiken op

http://mailman.fsfeurope.org/mailman/listinfo.