Preambule Evropské Nadace pro Svobodný software

Georg C. F. Greve <greve@fsfe.org>

Vstupujeme do digitálního věku, ve kterém bude rovnocenně určovat sociální, kulturní a vědecký rozvoj lidstva prostor reálný i virtuální. Evropská Nadace pro Svobodný software si klade jako dlouhodobý cíl pokládat otázky, které při tom nezbytně vyvstanou, a pracovat na jejich zodpovězení.

V tomto směru je bezprostředním úkolem obětavá podpora Svobodného software, stejně tak, jako vytváření a šíření povědomí o příbuzných filosofických a společenských otázkách.

Jakožto její uznaná sesterská organizace, spojí FSFE síly s Nadací pro Svobodný software založenou Richardem M. Stallmanem ve Spojených státech amerických. Tato druhá jmenovaná v USA uznávaná charitativní organizace je osvobozená od daní a od roku 1984 se věnuje propagaci a distribuci Svobodného softwaru, zvláště pak systému GNU -- operačního systému podobného Unixu. Tento systém je převážně znám v jedné ze svých variant GNU/Linux, který je od roku 1993 úspěšně používán na mnoha počítačích.

Termín Svobodný software se v chápání Evropské Nadace pro Svobodný software nevztahuje k ceně, ale spíše k následujícím čtyřem svobodám:

Tato definice Svobodného softwaru se navrací k myšlence volné výměny znalostí a nápadů, což je tradičně příznačné pro vědecké oblasti. Podobně jako myšlenky je software nehmotný a duplikovatelný beze ztráty. Jeho šíření vyživuje evoluční proces vylepšování myšlenek a softwaru.

Pouze Svobodný software zachovává možnost porozumět a stavět na vědeckých výsledcích. Pro vědce je to jediný druh softwaru, který koresponduje s ideály svobodné vědy. Propagace Svobodného software je tudíž také propagací vědy.

K distribuci informací a formování názorů se čím dál tím více užívá digitálních médií a trend je podporovat použití těchto prostředků pro přímé zapojení občanů do demokracie. Ústředním úkolem Evropské Nadace je tudíž vyškolit občany v práci s těmito médii a tím podpořit demokracii.

Digitální prostor (,,kyberprostor''), se softwarem jako svým médiem a svým jazykem, má obrovský potenciál pro podporu všech duševních a kulturních aspektů lidstva. Tím, že ho Svobodný software dělá běžně dostupným a otevřeným médiem, poskytuje rovné šance a ochranu soukromí.

.

Formovat povědomí o problémech spojených s digitálním věkem ve všech částech společnosti je dlouhodobým cílem a klíčovým aspektem práce Evropské Nadace.

FSFE se bude tudíž také snažit podpořit užívání Svobodného softwaru na školách a univerzitách, aby vzdělávání ve věcech reálného světa korespondovalo s vytvářením povědomí o problémech virtuálního prostoru a jeho pochopením.

Svobodný software zaručuje viditelné výsledky v utváření svých vlastních rozhodnutí ve vědě a veřejném životě, stejně jako individuálních právech na rozvoj osobnosti a svobodu názorů. Prací Evropské Nadace pro Svobodný software proto je prosazovat Svobodný software do všech oblastí, které se týkají veřejného života nebo ,,lidských práv v informační společnosti''.