Patents de programari a Europa

[Introducció | Rerefons | Status | Lectures avançades]

Estat actual

La proposta original de la Comissió Europea per a la directiva va ser criticada durament per permetre la patentabilitat il·limitada del programari, les regles de càlcul i els processos de negoci, mentre deia que no ho feia.

24 de setembre de 2003: El Parlament Europeu, l'únic organisme de la Unió Europea elegit directament pels seus ciutadans, havia de decidir sobre la proposta de la Comissió. Donades les necessitats dels ciutadans europeus i la preferència de la indústria, el Parlament va acceptar la directiva després de limitar l'àmbit de la patentabilitat per a excloure el programari pur i abstracte sense un context tècnic.
Aquesta decisió la van veure molts com a una victòria de la democràcia i una passa cap a una Unió Europea més transparent i participativa.

18 de maig de 2004: El Consell de la Unió Europea, un organisme que representa els ministres dels seus estats membres, va rebutjar la versió del Parlament. Per comptes d'aquesta, van acordar una nova proposta de la Comissió que era a tots els efectes idèntica a la proposta original, en alguns aspectes fins i tot pitjor. No obstant, l'adopció formal d'aquesta proposta es va ajornar.

21 de desembre de 2004: La directiva es va posar a l'agenda del Consell de la UE en Agricultura i Pesca per tal d'aprovar-la com a un anomenat «ítem A» sense més discussió.
Amb una visita inesperada, el viceministre de Ciència de Polònia, Wodzimierz Marcinski, va vetar aquest ítem al principi de la reunió, de manera que es va treure de l'agenda. Polònia va rebre molts aplaudiments ben merescuts per aquest acte en defensa de la democràcia i prevenir seriosos danys a l'economia europea.

7 de març de 2005: Va ser un dia negre per a la democràcia europea, els ciutadans i l'economia. Amb un remarcable menyspreu per la democràcia, la presidència de la UE va forçar la directiva de patents de programari a l'agenda com a ítem A. Això es va fer contra la voluntat explícita de nombrosos països presents a la reunió i ignorant el Parlament Europeu així com nombrosos parlaments nacionals. La raó oficial va ser «regles formals de procediment».

6 de juliol de 2005: Amb una aclaparant majoria de 648 de 680 vots, el Parlament Europeu va rebutjar la directiva de patents de programari en el seu conjunt: enviant un clar missatge contra les patents de programari a Europa i un signe de protesta contra la corrupció dels processos democràtics. Ara, serà important establir un control democràtic sobre l'Oficina Europea de Patents (OEP) -hi ha més informació també disponible a la nota de premsa de l'FSFE.