FSFE, 2001 yılından beri yazılım özgürlüğünün önündeki engelleri ortadan kaldırarak kullanıcıların haklarını iyileştiriyor. 20 yıldır, Özgür Yazılımın özgürlüğe, şeffaflığa ve öz belirtime nasıl katkı sağladığını anlamaları için bireylere ve kuruluşlara yardımcı oluyoruz.

Önümüzdeki 20 yıl için yardımınıza ihtiyacımız var. Herkesin kendi teknolojisini denetleyebilmesini istiyoruz. Özgür Yazılım ve sunduğu kullanma, inceleme, paylaşma ve geliştirme özgürlükleri bu hedefin anahtarıdır.

Bu sayfa henüz çevrilmedi. Bu sayfayı ve fsfe.org'daki diğer sayfaları çevirmemize lütfen yardımcı olun, böylece insanlar mesajımızı kendi anadillerinde okuyabilirler.

Free Software

Free Software in Education

We actively promote the use of Free Software in schools and universities as it encourages schooling of understanding over product training and upholds the scientific principle.

Already during its first general assembly, FSFE identified education as one of the most important areas for activity so young people and students would have the chance of getting in touch with knowledge instead of mere product schooling. Therefore the FSFE started a Free Software in Education working group to focus on these efforts. Today, it acts as a hub and works on monitoring the European situation. We participate in Free Software events and assist other initiatives in making the change possible.

Amongst other arguments for Free Software, here are four of the key benefits for education:

All related news and events