SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Το NLnet συνεχίζει να υποστηρίζει την Ομάδα Εργασίας Ελευθερίας του FSFE

Η Ομάδα Εργασίας Ελευθερίας (FTF) του FSFE ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2006 για να βοηθήσει στην υποστήριξη ατόμων, έργων και επιχειρήσεων με την αδειοδότηση του Ελεύθερου Λογισμικού. Η αρχική φάση της FTF ήταν εφικτή χάρη στην υποστήριξη του Ολλανδικού κοινωφελούς ιδρύματος NLnet. Η υποστήριξη του NLnet επίτρεψε στην FTF να παρέχει κατάρτιση, συμβουλευτική και να εργαστεί σε συνεργασία με το gpl-violations.org για την επίλυση ζητημάτων αδειών χρήσης στην περιοχή της Ευρώπης. Η FTF επίσης σχημάτισε δίκτυα τεχνικών και νομικών εμπειρογνωμόνων για να καλλιεργήσει τη συνεργασία μεταξύ δικηγόρων, έργων και επιχειρήσεων σχετικά με την αδειοδότηση. Τώρα, μόλις μετά από δώδεκα μήνες συνεχούς ανάπτυξης, το NLnet παρέχει ένα δεύτερο γύρο χρηματοδοτικής υποστήριξης σε αυτό το καινοτόμο νομικό έργο.

''Οι επόμενοι δώδεκα μήνες πρόκειται να είναι συναρπαστικοί για την FTF και γενικά για το Ελεύθερο Λογισμικό'', λέει ο Shane Coughlan, συντονιστής της FTF. Η Ευρωπαϊκή υπόθεση αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας εναντίον της Microsoft ολοκληρώθηκε πρόσφατα, ο αριθμός των δικηγόρων που κατανοούν το Ελεύθερο Λογισμικό αυξάνεται και η υιοθέτηση του Ελεύθερου Λογισμικού σημειώνει ταχεία πρόοδο. Το Ελεύθερο Λογισμικό δεν είναι πια μια εναλλακτική επιλογή. Είναι η επικρατούσα τάση. Η FTF θα παίξει ένα ρόλο διασφαλίζοντας ότι αυτή η κυρίαρχη τεχνολογία θα είναι όσο το δυνατό απλή στη χρήση και τη διανομή. Θα συνεχίσουμε να παράγουμε γνώση, να εκπαιδεύουμε και να συνδέουμε ανθρώπους και να επιλύουμε τα αναδυόμενα ζητήματα. Χάρη στο NLnet πιστεύω ότι η FTF θα είναι σε θέση να ηγηθεί των βέλτιστων πρακτικών στην αδειοδότηση του Ελεύθερου Λογισμικού στην Ευρώπη''.

''Θεωρούμε ότι το φιλικό προς τον χρήστη νομικό πλαίσιο πίσω από την ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού είναι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα και ένας ισχυρός οδηγός αδιάκοπης καινοτομίας'', δηλώνει ο Michiel Leenaars, διευθυντής στρατηγικής στο NLnet. ''Αλλά όπως σε ένα λεπτομερές κείμενο, απαιτείται κάποια εργασία για την κατανόηση των ευκαιριών. Η Ομάδα Εργασίας Ελευθερίας ευαισθητοποιεί και δημιουργεί ένα δίκτυο εξειδικευμένης γνώσης σε όλη την Ευρώπη''.

Σήμερα τα νομικά και τεχνικά δίκτυα της FTF καλύπτουν δεκαέξι Ευρωπαϊκές χώρες, έχουν πάνω από εβδομήντα μέλη και περιλαμβάνουν επαφές από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, Αυστραλία, Νότια Κορέα και Ταϊουάν. Η FTF παρέχει εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελβετία σε συνεργασία με την Digicomp, στη Σουηδία με την Internet Academy και στην Ολλανδία με την ATComputing. Έχουμε ξεχωρίσει μια περιοχή στην κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού η οποία χρειάζεται περισσότερη ανάπτυξη και είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι στην Ευρώπη υπάρχει εξαιρετική γνώση στην αδειοδότηση η οποία είναι διαθέσιμη στο ευρύτερο δυνατό ακροατήριο'', λέει ο Shane Coughlan. ''Έχω την πεποίθηση ότι η FTF θα συνεχίσει να παρέχει υψηλής ποιότητας συνδρομή σε ενδιαφερόμενους για εμπορικές ή όχι δραστηριότητες''.

Με τη στήριξη του NLnet, η FTF θα συνεχίσει να επεκτείνει τα Ευρωπαϊκά Νομικά και Τεχνικά Δίκτυα για να καλύψει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να βοηθήσει άτομα, προγράμματα και επιχειρήσεις να κατανοήσουν την αδειοδότηση Ελεύθερου Λογισμικού. Τα τρέχοντα εκπαιδευτικά σεμινάρια της FTF θα επεκταθούν και θα παρέχονται επίσης στη Γερμανία, Ιταλία και Μ. Βρετανία.

''Αυτή είναι μόνο η αρχή'', διαπιστώνει ο Shane Coughlan, Συντονιστής της FTF.

Η Ομάδα Εργασίας Ελευθερίας βρίσκεται στη θέση https://fsfe.org/ftf/
Η Ομάδα Εργασίας Ελευθερίας λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@fsfe.org

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ιδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού:

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) είναι μια μη-κερδοσκοπική μη-κυβερνητική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και ασχολείται με πολλές διεθνείς δραστηριότητες. Η πρόσβαση στο λογισμικό καθορίζει τη συμμετοχή σε μια ψηφιακή κοινωνία. Για να εξασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή στην εποχή της πληροφορίας, καθώς επίσης και τον ελεύθερο ανταγωνισμό, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) επιδιώκει και είναι αφοσιωμένο στην προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού, το οποίο ορίζεται από τις ελευθερίες να χρησιμοποιείται, να μελετάται, να τροποποιείται και να αντιγράφεται. Από την ίδρυσή του το 2001, η ευαισθητοποίηση για τα θέματα αυτά, η πολιτική και νομική προστασία του Ελεύθερου Λογισμικού και η απόδοση Ελευθερίας στους ανθρώπους με την υποστήριξη της ανάπτυξης του Ελεύθερου Λογισμικού είναι κεντρικά ζητήματα για το FSFE.

Επικοινωνία:

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο του FSFE από:
Βέλγιο: +32 2 747 03 57 εσωτερικό 408
Γερμανία: +49 700 373 38 76 73 εσωτερικό 408
Σουηδία: +46 31 7802160 εσωτερικό 408
Ελβετία: +41 43 500 03 66 εσωτερικό 408
Ηνωμένο Βασίλειο: +44 29 200 08 17 7 εσωτερικό 408
Shane Coughlan, Συντονιστής FTF, FSFE εσωτερικό: 408
Joachim Jakobs, Γραφείο Τύπου, FSFE εσωτερικό: 404
κινητό: +49-179-6919565
Περισσότερες πληροφορίες: https://fsfe.org