SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

NLnet blijft FSFE's Freedom Task Force steunen

FSFE's Freedom Task Force werd in november 2006 gelanceerd om individuen, projecten en bedrijven te helpen met Vrije Softwarelicentiëring. De opstartfase van de FTF werd mogelijk gemaakt door de steun van de Nederlandse filantropische organisatie "stichting NLnet". Dankzij de steun van NLnet kreeg de FTF de mogelijkheid om cursussen te geven en advies te verstrekken. We konden daardoor ook in samenwerking met gpl-violations.org licentieovertredingen in de Europese regio aanpakken. De FTF heeft ook netwerken opgericht van juridische en technische specialisten om een samenwerking te organiseren tussen advocaten, projecten en bedrijven die vragen hebben over licenties. Vandaag, na meer dan twaalf maanden ononderbroken groei, geeft MLnet voor een tweede keer financiële steun aan dit innovatief juridisch project.

"De volgende twaalf maanden zullen erg boeiend worden voor de FTF en Vrije Software in het algemeen," zegt Shane Coughlan, FTF-coördinator. "De Europese anti-trustzaak tegen Microsoft werd onlangs beëindigd, het aantal advocaten die vertrouwd zijn met Vrije Software neemt toe en het gebruik van Vrije Software groeit snel. Vrije Software is niet langer een alternatief, het wordt de norm. De FTF wil er mee voor zorgen dat het gebruiken en verdelen van deze veelgebruikte technologie zo eenvoudig mogelijk kan blijven verlopen. Wij willen daarvoor de nodige kennis helpen ontwikkelen, mensen opleiden, de juiste personen bij elkaar brengen en oplossingen zoeken voor problemen die de kop opsteken. Ik geloof dat we dankzij de steun van MLnet een leidinggevende rol behouden voor het toepassen van goede praktijken rond Europese Vrije Softwarelicentiëring."

"Wij beschouwen het gebruiksvriendelijk juridisch netwerk achter de ontwikkeling van Vrije Software als één van de belangrijke verwezenlijkingen die tevens een sterke stimulans kan geven aan constante innovatie," zegt Michiel Leenaars de NLnet manager voor strategie. "Zoals vaak met kleine lettertjes vraagt het wel wat werk alle mogelijkheden ervan te begrijpen. De Freedom Task Force vergroot het bewustzijn hierover en bouwt over heel Europa een gespecialiseerd netwerk uit."

"Het juridisch en het technologisch netwerk omvatten vandaag zestien Europese landen, ze hebben meer dan zeventig leden en onderhouden contacten met de VS, Canada, Australië, Zuid-Korea en Taiwan. De FTF geeft cursussen in Zwitserland samen met Digicomp, in Zweden samen met de Internet Academy en in Nederland samen met ATComputing. We hebben een deel van de Vrije Softwaregemeenschap kunnen omschrijven dat nog verder ontwikkeld moet worden en zijn vastbesloten om een zo breed mogelijk publiek uit heel Europa een gedegen kennis over licenties bij te brengen," zegt Shane Coughlan. "Ik kan u verzekeren dat de FTF kwaliteitsvolle ondersteuning zal blijven aanbieden aan zowel commerciële als niet-commerciële spelers."

Dankzij de steun van NLnet kan de FTF haar juridisch en haar technologische netwerk verder uitbouwen over heel Europa om zo individuen, projecten en bedrijven een betere kennis over Vrije Softwarelicenties te bezorgen. De cursussen die de FTF momenteel al geeft zullen verder uitgebreid worden naar Duitsland, Italië en het VK.

"En dit is nog maar het begin," besluit Shane Coughlan, FTF Coördinator.

U vindt meer informatie over de Freedom Task Force via https://fsfe.org/ftf/
U kan de Freedom Task Force e-mailen via contact@fsfe.org

About the Free Software Foundation Europe:

De Free Software Foundation Europe:

De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale activiteiten. De toegang tot software bepaalt je deelname aan de digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk te houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van Vrije Software gedefiniëerd met de vrijheden om de software te gebruikten, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van Vrije Software.

https://fsfe.org

Contact:

U kan de FSFE centrale bereiken vanuit:
België: +32 2 747 03 57
Duitsland: +49 700 373 38 76 73
Zweden: +46 31 7802160
Zwitserland: +41 43 500 03 66
VK: +44 29 200 08 17 7
Shane Coughlan, FTF Coördinator, FSFE extensie: 408
Joachim Jakobs, Media Relations, FSFE extensie: 404
mobiel: +49-179-6919565
Extra informatie: https://fsfe.org