Παρουσίαση της Ημέρας Ελευθερίας Εγγράφων - 26 Μαρτίου:
Παγκόσμια ημέρα για την απελευθέρωση των εγγράφων

Παρουσίαση της Ημέρας Ελευθερίας Εγγράφων
26 Μαρτίου: Παγκόσμια ημέρα για την απελευθέρωση των εγγράφων
Υπογράψτε για την ομάδα σας της DFD σήμερα!

Η Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων (Document Freedom Day, DFD) είναι μια παγκόσμια ημέρα για την απελευθέρωση των εγγράφων με θεμελιώδεις δράσεις για την προβολή των ελεύθερων τύπων αρχειοθέτησης εγγράφων και γενικά των Ανοικτών Προτύπων. Η DFD είναι μια πρωτοβουλία και έχει την υποστήριξη μιας ομάδας οργανισμών και εταιριών, στους οποίους εκτός των άλλων συμπεριλαμβάνονται, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, οι ODF Alliance, OpenForum Europe, IBM, Red Hat και Sun Microsystems.

Στις 26 Μαρτίου 2008, η Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων θα προσφέρει ένα παγκόσμιο σημείο συνάθροισης για την Απελευθέρωση των Εγγράφων και τα Ανοικτά Πρότυπα. Θα δώσει σε ομάδες ανά τον κόσμο την ευκαιρία κυριολεκτικά να ''υψώσουν τη σημαία'':

Ένα πακέτο ''DFD Starter Pack'' που θα περιέχει μια σημαία, ένα t-shirt, φυλλάδια και αυτοκόλλητα ετοιμάζεται και είναι στο πρόγραμμα να αποσταλλεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου στις πρώτες εκατό ομάδες που θα υπογράψουν. Δεκαέξι ομάδες έχουν ήδη υπογράψει κατά τη φάση της προετοιμασίας της DFD πριν από αυτή την ανακοίνωση. Υπογράψτε για την ομάδα σας τώρα!

''Είμαστε περήφανοι για την υποστήριξη που παρέχουμε σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια να ενθαρρύνουμε την ανοικτή και μη-αποκλειστική ανταλλαγή πληροφοριών'', είπε ο Marino Marcich, Διυεθύνων Σύμβουλος της OpenDocument Format Alliance. ''Η ελευθερία στα έγγραφα σημαίνει παραγωγή, ανταλλαγή και διατήρηση των ηλεκτρονικών σας εγγράφων χωρίς να χρειάζεται να αγοράσετε λογισμικό από κάποιον συγκεκριμένο προμηθευτή''.

''Το κλείδωμα των δεδομένων και το συνακόλουθο κλείδωμα στον προμηθευτή είναι κάποια από τα σοβαρότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες σήμερα'', λέει ο πρ'οεδρος του FSFE Georg Greve. ''Παρόλα αυτά οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται αυτή τη σύνδεση όταν είναι πολύ αργά και αφού έχουν πρακτικά χάσει τον έλεγχο στα δεδομένα τους. Υποστηρίζουμε την Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων για να ευαισθητοποιήσουμε για αυτό το ζήτημα με αφετηρία κάτι που λίγο πολύ επηρεάζει όλους τους χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών: κείμενα, υπολογιστικά φύλλα και παρουσιάσεις''.

''Οι ελεύθεροι τύποι αρχειοθέτησης και τα ανοικτά πρότυπα είναι σημαντικά στοιχεία στη συνεχή επέκταση της παγκόσμιας κοινότητας ανοικτού κώδικα'', είπε ο Tom Rabon, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για Εταιρικές Υποθέσεις στην Red Hat. ''Η Red Hat ένθερμα υποστηρίζει την Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων και ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων όσων προσδοκούν την ημέρα που τα έγγραφα ελέγχονται από τους κατόχους τους, όχι απαραίτητα από αυτούς που παράγουν την τεχνολογία πρόσβασης σε αυτά τα έγγραφα''.

Ο Simon Phipps, Chief Open Source Officer, Sun Microsystems δήλωσε, ''Όπως εξηγώ στη δημοσίευσή μου ''Freedom to Leave'', είναι βασικό στις αναδυόμενες αγορές οι άνθρωποι να είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιούν όποιο λογισμικό επιθυμούν για να χειρίζονται τα δεδομένα τους. Υποστηρίζω πλήρως τους στόχους για την Ελευθερία Εγγράφων''.

Ο Alexandre Oliva του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού Λατινικής Αμερικής (FSFLA) σχολιάζει: ''Όταν αποθηκεύετε έγγραφα σε έναν Ελεύθερο και Ανοικτό τύπο αρχειοθέτησης όπως το ODF, εξασφαλίζετε επίσης το μέλλον σας, εξασφαλίζετε τη διαρκή ικανότητά σας για πρόσβαση, αποκωδικοποίηση και μετατροπή του περιεχομένου''.

Ο Graham Taylor, Διευθυντής του OpenForum Europe: ''Το επιδοκιμάζει την ανακοίνωση για την Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων. Το ουσιαστικό στην 'ανοικτότητα' κυριαρχείται από το δικαίωμα των χρηστών, πολιτών, κυβερνήσεων... στην ελεύθερη πρόσβαση και ανταλλαγή εγγράφων σήμερα και στο μέλλον. Τίποτα δεν δίνει μεγαλύτερη σημασία στον κίνδυνο που επικρατεί του κλειδώματος σε ιδιοκτησικές λύσεις και για την ανακη των κυβερνήσεων να δράσουν τώρα''.

Σχετικά με την Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων:

Η Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων (Document Freedom Day, DFD) είναι μια παγκόσμια ημέρα για την απελευθέρωση των εγγράφων. Είναι μια ημέρα με θεμελιώδεις δράσεις ανά τον κόσμο για την προβολή και την ευαισθητοποίηση της συνάφειας των Ελεύθερων Τύπων Αρχειοθέτησης Εγγράφων ιδιαίτερα και των Ανοικτών Προτύπων γενικά. Η DFD υποστηρίζεται από μία μεγάλη ομάδα οργανισμών και ατόμων, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των Ars Aperta, COSS, Esoma, Free Software Foundations Europe and Latin America, IBM, NLnet, ODF Alliance, OpenForum Europe, OSL, iMatix, Red Hat, Sun Microsystems, Inc., The Open Learning Centre, Opentia, Estandares Abiertos.

Ο κατάλογος με τις υποστηρικτικές της DFD ομάδες μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση
http://documentfreedom.org/Who

Ο κατάλογος με τις DFD ομάδες είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση
http://documentfreedom.org/Category:Teams

Περισσότερες πληροφορίες:
http://documentfreedom.org

Επικοινωνία:

επικοινωνήστε στο documentfreedom.org

Graham Taylor graham at openforumeurope.org
Ivan Jelic jelic at fsfeurope.org
Kerri Catallozzi kcatallo at redhat.com
Marino Marcich mmarcich at odfalliance.org
Marko Milenovic milenovic at fsfeurope.org
Terri Molini terri.molini at sun.com
FSFLA info at fsfla.org