Νέα

Το FSFE ξεκινάει εκστρατεία για το Ελεύθερο Λογισμικό Ανάγνωσης PDF

στις:

Η Κοινότητα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού έχει την τιμή να ανακοινώσει την πιο πρόσφατη πρωτοβουλία της: pdfreaders.org, έναν ιστότοπο που παρέχει πληροφόρηση σχετικά με το PDF με συνδέσμους σε Ελεύθερο Λογισμικό ανάγνωσης PDF για όλα τα κρίσιμα λειτουργικά συστήματα.

"Η διαλειτουργικότητα, ο ανταγωνισμός και η επιλογή είναι τα βασικά οφέλη που προκύπτουν από τα Ανοιχτά Πρότυπα τα οποία μεταφράζονται σε ανεξαρτησία από τους προμηθευτές και καλύτερες τιμές για τους πελάτες", λέει ο πρόεδρος του FSFE Georg Greve. "Αν και πολλές εκδόσεις του PDF προσφέρουν όλα αυτά τα οφέλη για το μορφοποιημένο κείμενο και έγγραφα, τα αρχεία του τύπου PDF τυπικά συνοδεύονται από πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται για τη χρήση ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Το pdfreaders.org παρέχει μια εναλλακτική πρόταση που δίνει έμφαση στις δυνατότητες του PDF ως Ανοιχτό Πρότυπο".

Οι συντονιστές του pdfreaders.org, Hannes Hauswedell και Jan-Hendrik Peters, είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουν την τελευταία ενημέρωση του ιστότοπου με σύντομη και περιεκτική πληροφόρηση για το πώς οι χρήστες μπορούν να επωφεληθούν πλήρως και από τα Ανοιχτά Πρότυπα και από το Ελεύθερο Λογισμικό.

"Το Ελεύθερο Λογισμικό μας δίνει έλεγχο στο λογισμικό που χρησιμοποιούμε, και τα Ανοιχτά Πρότυπα μας δίνουν τον έλεγχο των δεδομένων μας και επιτρέπουν εφαρμογές από πολλές διαφορετικές ομάδες", αναλύει ο Jan-Hendrik Peters. "Θέλαμε να δείξουμε ότι με το Portable Document Format οι χρήστες μπορούν να έχουν και τα δύο".

Ο Hannes Hauswedell προσθέτει: "Ξεκινήσαμε με μια ιδέα, με τον τρόπο που ξεκινά ένα έργο Ελεύθερου Λογισμικού, προσφέραμε μια πρώτη υλοποίηση, λάβαμε πολλά σχόλια, και εργαστήκαμε πάνω σε αυτό για μια καλύτερη έκδοση του ιστότοπου. Είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσους ασχολήθηκαν. Ήταν μια συνεργατική προσπάθεια, η οποία δεν θα ήταν δυνατή χωρίς όλους όσους συνέβαλλαν".

"Ο ιστότοπος προσφέρει εικονίδια-κουμπιά σε πολλές γλώσσες, και ενθαρρύνουμε όλους να τα τοποθετήσουν δίπλα στα PDF αρχεία που προσφέρουν στους ιστοτόπους τους", εξηγεί ο Matthias Kirschner, Συντονιστής της Κοινότητας του FSFE. "Ελπίζουμε ότι σε έναν χρόνο από τώρα, κανένα PDF δεν θα παρέχεται χωρίς τα ανεξάρτητα από προμηθευτές εναλλακτικά εικονίδια του pdfreaders.org".

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) είναι μια μη-κερδοσκοπική μη-κυβερνητική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και ασχολείται με πολλές διεθνείς δραστηριότητες. Η πρόσβαση στο λογισμικό καθορίζει τη συμμετοχή σε μια ψηφιακή κοινωνία. Για να εξασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή στην εποχή της πληροφορίας, καθώς επίσης και τον ελεύθερο ανταγωνισμό, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) επιδιώκει και είναι αφοσιωμένο στην προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού, το οποίο ορίζεται από τις ελευθερίες να χρησιμοποιείται, να μελετάται, να τροποποιείται και να αντιγράφεται. Από την ίδρυσή του το 2001, η ευαισθητοποίηση για τα θέματα αυτά, η πολιτική και νομική προστασία του Ελεύθερου Λογισμικού και η απόδοση Ελευθερίας στους ανθρώπους με την υποστήριξη της ανάπτυξης του Ελεύθερου Λογισμικού είναι κεντρικά ζητήματα για το FSFE.

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του FSFE στο https://fsfe.org/.

Επικοινωνία

Άλλοι τρόποι να έρθετε σε επαφή με το FSFE.