Νέα

Οι υποψήφιοι για την πρώτη θέση της Κοινότητας στη Γενική Συνέλευση του FSFE

στις:

Η διαδικασία της ψηφοφορίας για την πρώτη θέση της Κοινότητας στη Γενική Συνέλευση του FSFE είναι τώρα σε εξέλιξη και τέσσερα άτομα έχουν προταθεί για εκλογή από όλα τα Μέλη: οι Torsten Grote, Jan-Hendrik Peters, Michel Roche και Björn Schießle.

Για να μπορέσετε να σχηματίσετε γνώμη σχετικά με το ποια υποψηφιότητα θα ήταν η καλύτερη για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντά σας στη Γενική Συνέλευση του FSFE, όλοι οι υποψήφιοι έχουν δώσει κάποια βιογραφικά στοιχεία τα οποία μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της ψηφοφορίας.

Το χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα είναι:

Αυτή η ημερήσια διάταξη επιτρέπει στον πρώτο εκλεγέντα αντιπρόσωπο της Κοινότητας να πάρει μέρος στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση του 2009 του FSFE στη Miraflores, Ισπανία και μεταξύ άλλων να συμμετάσχει στην εκλογή της επόμενης Εκτελεστικής Επιτροπής (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Οικονομικός Διευθυντής) του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού για την εκλογική περίοδο 2009-2011, καθώς επίσης και στην επίσημη οριστικοποίηση και εντολή του επόμενου Εκτελεστικού Διευθυντή του οργανισμού.