Η μετάφραση μπορεί να είναι ξεπερασμένη με πρωτότυπο κείμενο. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμα μας στην μητρική τους γλώσσα.

Νέα

Η απουσία Ανοικτών Προτύπων είναι η «μαύρη τρύπα» στην Ψηφιακή Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

στις:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσημα δημοσιεύσει την πολυαναναμενόμενη Ψηφιακή Ατζέντα, η οποία περιγράφει τα σχέδια εφαρμογής πολιτικών για την επόμενη πενταετία. «Ενώ περιέχει κάποια σημαντικά δομικά στοιχεία για το Ελεύθερο Λογισμικό, με την παράλειψη αναφοράς στα Ανοικτά Πρότυπα σχηματίζεται μια μαύρη τρύπα σε αυτήν την ατζέντα», δηλώνει ο Karsten Gerloff, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού.

Το FSFE καλωσορίζει τα σχέδια της Επιτροπής για την απόδοση ενός ευρύτερου ρόλου στα πρότυπα σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες στο λογισμικό, και για την αδειοδότηση από τους κυρίαρχους προμηθευτές λογισμικού των πληροφοριών διαλειτουργικότητας, ανοίγοντας την αγορά για τους προμηθευτές Ελεύθερου Λογισμικού.

Ωστόσο, η Ψηφιακή Ατζέντα υπολείπεται της συστηματικής προβολής του Ελεύθερου Λογισμικού και των Ανοικτών Προτύπων, αποτυγχάνοντας στους στόχους τους οποίους τα Κράτη Μέλη έθεσαν για την Επιτροπή στις διακηρύξεις της Granada και του Malmö. Η ίδια η Ψηφιακή Ατζέντα αποφεύγει οποιαδήποτε αναφορά στα Ανοικτά Πρότυπα. Αντίθετα, η Επιτροπή στρέφεται προς το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας. Πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο απαξιώνεται συστηματικά, όπως δείχνει η ανάλυση του FSFE.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται να υιοθετήσει έναν αυστηρό ορισμό για τα Ανοικτά Πρότυπα, με βάση το γράμμα του πρώτου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας», δηλώνει ο Gerloff. Συνεχίζει: «Η Επιτροπή χρειάζεται να τοποθετήσει τα Ανοικτά Πρότυπα στην καρδιά της στρατηγικής της για τα συστήματα Πληροφορικής του δημόσιου τομέα. Μόνο με τον ανταγωνισμό, ο οποίος γίνεται εφικτός μέσα από τα Ανοικτά Πρότυπα, θα αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες του Ελεύθερου Λογισμικού για την καινοτομία στην Ευρώπη».

Επαφή με τον Τύπο

Karsten Gerloff
President, Free Software Foundation Europe
Tel +49 176 9690 4298