Νέα

Τα υπουργεία στην Γερμανία περιφρονούν τις απαιτήσεις ανοικτής διαλειτουργικότητας στην Πληροφορική

στις:

Τα αποτελέσματα έρευνας δείχνουν ότι μόνο 2 από τα 87 υπουργεία συμμορφώνονται στους ομοσπονδιακούς κανονισμούς για τα ανοικτά έγγραφα

Η έρευνα που δημοσίευσε το FSFE αυτήν την εβδομάδα δείχνει ότι στην πλειοψηφία τους, τα ομοσπονδιακά υπουργεία στη Γερμανία αγνοούν τις απαιτήσεις εφαρμογής για τα Ανοικτά Πρότυπα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) για να διερευνήσει την κατάσταση στην υιοθέτηση του ODF από την κυβέρνηση και να προβάλλει την ευρύτερη εφαρμογή των Ανοικτών Προτύπων. «Αν και η ομοσπονδιακή πολιτική έχει με σύνεση ενστερνιστεί τα Ανοικτά Πρότυπα για διαλειτουργικότητα, προσβασιμότητα και ασφάλεια, είναι σαφές ότι οι περισσότερες κυβερνητικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν ακόμη ανεπαρκείς ιδιοκτησιακούς τύπους» λέει ο Karsten Gerloff, Πρόεδρος του FSFE. «Τελικά οι πολίτες θα πληρώνουν αυτήν την απουσία συμμόρφωσης με υψηλότερους λογαριασμούς για δημόσιες συμβάσεις Πληροφορικής και βραδυκίνητες υπηρεσίες εξαιτίας προβλημάτων διαλειτουργικότητας» πρόσθεσε. «Θα πληρώσουν επίσης το τίμημα για την απουσία ελευθεριών, καθώς υποχρεώνονται να χρησιμοποιούν ιδιοκτησιακό λογισμικό και πρότυπα για να επικοινωνούν με κυβερνητικές υπηρεσίες».

Από την αρχή του 2010, το Συμβούλιο Πληροφορικής της Γερμανίας (Rat der IT-Beauftragten) ζητάει από τα υπουργεία να υποστηρίξουν το πρότυπο Open Document Format (ODF) για να επικοινωνούν με τον αυξανόμενο αριθμό ατόμων και οργανισμών που το χρησιμοποιούν. Η πολιτική, η οποία βασίζεται στα συμπεράσματα της Συντονιστικής Δι-υπουργικής Επιτροπής - μιας επιτροπής ειδικών από την ομοσπονδιακή διοίκηση - απαιτεί τα υπουργεία να έχουν την ικανότητα ανάγνωσης, εγγραφής και αποστολής ODF αρχείων.

Όταν 87 επιστολές στάλθηκαν στα υπουργεία, ζητώντας η απάντηση να αποσταλλεί σε ανοικτό τύπο αρχειοθέτησης, έτσι ώστε τα υπουργεία να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους, μόνο δύο από αυτά απάντησαν σε ODF όπως ζητήθηκε. Το Πρωθυπουργικό Γραφείο και το Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας και Προστασίας του Καταναλωτή (BMELV) ήταν μόνο οι υπηρεσίες που απάντησαν χρησιμοποιώντας τον σωστό τύπο αρχειοθέτησης. Πέντε άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν: όλες υπογράμμισαν τη σημασία που έχουν για αυτές τα Ανοικτά Πρότυπα. Ωστόσο, παρά τον ισχυρισμό για την ετοιμότητά τους σχετικά με το ODF, χρησιμοποίησαν άλλους τύπους εκτός ODF για την απάντησή τους.

Η χρήση του ODF συνεχίζει να διευρύνεται στους δημόσιους οργανισμούς ανά τον κόσμο και έχει ήδη εγκριθεί επίσημα σε δέκα διαφορετικούς εθνικούς οργανισμούς προτύπων, και επιπρόσθετα είναι το υποχρεωτικό πρότυπο επικοινωνίας ανάμεσα στα 26 κράτη μέλη του NATO. «Το πρωθυπουργικό γραφείο και το BMELV έχουν θέσει το παράδειγμα για τα Ανοικτά Πρότυπα στη δημόσια διοίκηση» ανακεφαλαιώνει ο Matthias Kirschner, Συντονιστής του FSFE για τη Γερμανία, «αλλά συνολικά είναι σαφές ότι υπάρχει ακόμα μακρύς δρόμος πριν η πράξη συναντήσει την πολιτική για το ODF στον δημόσιο τομέα στη Γερμανία».

Το FSFE θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εφαρμογή του ODF για να διασφαλίσει την προστασία του δικαιώματος των Γερμανών πολιτών να επικοινωνούν χρησιμοποιώντας Ελεύθερο Λογισμικό.

Οι επτά υπηρεσίες που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν:

  1. Bundeskanzleramt (Το Πρωθυπουργικό Γραφείο)
  2. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)
  3. Julius Kühn-Institut (JKI) Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen
  4. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
  5. Bundesministerium des Innern
  6. Bundespräsidialamt
  7. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit