Since 2001 the FSFE has been enhancing users' rights by abolishing barriers for software freedom. For 20 years we have been helping individuals and organisations to understand how Free Software contributes to freedom, transparency, and self-determination.

For the next two decades we need your help. We want everyone to be able to control their technology. Free Software and its freedoms to use, study, share, and improve are the key to that goal.

News

FSFE-ja kundërshton pretendimet për 'politika rrënuese çmimesh' në Software-in e Lirë

më:

Në një dokument antitrust të kohëve të fundit parashtruar Komisionit Europian, një koalicion i udhëhequr nga Microsoft-i pretendohet gënjeshtërt se shpërndarja falas e Software-it të Lirë dëmton konkurrencën. FSFE-ja i ka shkruar një letër autoriteteve të konkurrencës në Komisionin Europian për ta hedhur poshtë këtë pretendim, dhe e bën të qartë që Software-i i Lirë është kritik për një treg TI të hapur, konkurrues.

Në letrën e vet, FSFE-ja e fton Komisionin të shqyrtojë saktë faktet përpara se t’i pranojë këto akuza ashtu siç serviren. "Software-i i Lirë është diçka e bekuar për njerëzimin. E vetmja gjë që për të cilën është i rrezikshëm është modeli i vjetruar, kufizues, i pashpresë i biznesit nga Microsoft-i," thotë Karsten Gerloff, president i FSFE-së.

Koalicioni i ashtuquajtur "FairSearch" në thelb po i kërkon Komisionit Europian të favorizojë një model kufizues biznesi karshi një të tilli liberal. Kjo është saktësisht e kundërta e asaj që do të duhej të bënin rregullatorët e konkurrencës me qëllim që të arrihet një treg i hapur dhe i paanshëm.

"Software-i i Lirë nuk ka të bëjë me çmimin, ka të bëjë me lirinë, garanci kjo e konkurrencës dhe pavarësisë së tregtuesve. Të kërkosh të sakatosh Software-in e Lirë që të lejosh tregtuesit pronësorë të shesin sistemet e tyre të kyçura është thjesht absurde" thotë Carlo Piana, këshilltar i përgjithshëm i FSFE-së. "Kërcënimi më thelbësor ndaj konkurrencës në tregun e pajisjeve celulare sot janë patentat mbi software-in, dhe ne u kemi kërkuar në mënyrë të përsëritur autoriteteve antitrust ta shqyrtojnë këtë problem," shton ai.

FSFE-ja i kërkon Komisionit Europian të hedhë poshtë pretendimet e pabazuara të koalicionit "FairSearch" lidhur me politika rrënuese çmimesh, dhe të mos i bëjë ato pjesë të cilado hapave që vendos në përgjigjen ndaj tyre.