Since 2001 the FSFE has been enhancing users' rights by abolishing barriers for software freedom. For 20 years we have been helping individuals and organisations to understand how Free Software contributes to freedom, transparency, and self-determination.

For the next two decades we need your help. We want everyone to be able to control their technology. Free Software and its freedoms to use, study, share, and improve are the key to that goal.

News

[Blog] Tani jemi të gjithë përdorues të Gmail-it: Privatësia si çështje sistemi ekologjik

më:

Edhe nëse vetë nuk e përdorni shërbimin Gmail të Google-it, e përdorin shumë nga miqtë tuaj. Sa mund ta mbrojmë privatësinë tonë kur zgjedhim mospërdorimin e shërbimeve të centralizuara web?

Bazuar në një analizë nga Benjamin Mako Hill, Karsten e ka trajtuar këtë çështje në nja dy postime blogu, në Anglisht dhe Gjermanisht. Thelbi: Privatësia është një çështje sistemi ekologjik, njësoj si ajri i pandotur dhe uji i pastër.