Since 2001 the FSFE has been enhancing users' rights by abolishing barriers for software freedom. For 20 years we have been helping individuals and organisations to understand how Free Software contributes to freedom, transparency, and self-determination.

For the next two decades we need your help. We want everyone to be able to control their technology. Free Software and its freedoms to use, study, share, and improve are the key to that goal.

News

Dhe fituesi i zgjedhjeve për drejtuesin e Asamblesë së Përgjithshme të Anëtarësisë Shok të FSFE-së është…

më:

Përfundimet e zgjedhjes

… Nicolas Dietrich! Periudha e zgjedhjes për drejtuesin e Asamblesë së Përgjithshme të Anëtarësisë Shok të FSFE-së u mbyll më 13 mars, 2015. FSFE-ja është e lumtur që pati tre kandidatë të jashtëzakonshëm këtë herë. Dhe Nicolas Dietrich është i gëzuar të zërë vendin e përfaqësuesit të mëparshëm Heiki "Repentinus" Lõhmus.

Faleminderit krejt anëtarëve shok që morën pjesë në krejt procesin dhe e bënë një akt të vyer për anëtarësinë shok dhe për FSFE-në. Këtë herë patëm një pjesëmarrje prej 21,35%.

Ju lutemi, shihni faqen wiki përkatëse për më tepër hollësi rreth kandidatëve për 2015-n dhe Condorcet Internet Voting Service për përfundime të hollësishme të zgjedhjeve të anëtarësisë shok.

Hollësi përfundimesh

1. 2. 3.
1. Nicolas Dietrich - 141 145
2. Felix Stegerman 121 - 137
3. Max Mehl 118 126 -