Help us spread the word about Free Software across Europe! Contributions until the end of September will be used to translate our 'What is Free Software' video into more European languages

News

Dhe fituesi i zgjedhjeve për drejtuesin e Asamblesë së Përgjithshme të Anëtarësisë Shok të FSFE-së është…

më:

Përfundimet e zgjedhjes

… Nicolas Dietrich! Periudha e zgjedhjes për drejtuesin e Asamblesë së Përgjithshme të Anëtarësisë Shok të FSFE-së u mbyll më 13 mars, 2015. FSFE-ja është e lumtur që pati tre kandidatë të jashtëzakonshëm këtë herë. Dhe Nicolas Dietrich është i gëzuar të zërë vendin e përfaqësuesit të mëparshëm Heiki "Repentinus" Lõhmus.

Faleminderit krejt anëtarëve shok që morën pjesë në krejt procesin dhe e bënë një akt të vyer për anëtarësinë shok dhe për FSFE-në. Këtë herë patëm një pjesëmarrje prej 21,35%.

Ju lutemi, shihni faqen wiki përkatëse për më tepër hollësi rreth kandidatëve për 2015-n dhe Condorcet Internet Voting Service për përfundime të hollësishme të zgjedhjeve të anëtarësisë shok.

Hollësi përfundimesh

1. 2. 3.
1. Nicolas Dietrich - 141 145
2. Felix Stegerman 121 - 137
3. Max Mehl 118 126 -