News

Dhe fituesi i zgjedhjeve për drejtuesin e Asamblesë së Përgjithshme të Anëtarësisë Shok të FSFE-së është…

më:

Përfundimet e zgjedhjes

… Nicolas Dietrich! Periudha e zgjedhjes për drejtuesin e Asamblesë së Përgjithshme të Anëtarësisë Shok të FSFE-së u mbyll më 13 mars, 2015. FSFE-ja është e lumtur që pati tre kandidatë të jashtëzakonshëm këtë herë. Dhe Nicolas Dietrich është i gëzuar të zërë vendin e përfaqësuesit të mëparshëm Heiki "Repentinus" Lõhmus.

Faleminderit krejt anëtarëve shok që morën pjesë në krejt procesin dhe e bënë një akt të vyer për anëtarësinë shok dhe për FSFE-në. Këtë herë patëm një pjesëmarrje prej 21,35%.

Ju lutemi, shihni faqen wiki përkatëse për më tepër hollësi rreth kandidatëve për 2015-n dhe Condorcet Internet Voting Service për përfundime të hollësishme të zgjedhjeve të anëtarësisë shok.

Hollësi përfundimesh

1. 2. 3.
1. Nicolas Dietrich - 141 145
2. Felix Stegerman 121 - 137
3. Max Mehl 118 126 -