Help us spread the word about Free Software across Europe! Contributions until the end of September will be used to translate our 'What is Free Software' video into more European languages

News

Document Foundation dhe FSFE-ja forcojnë marrëdhëniet e tyre

më:

Free Software Foundation (FSFE) do të jetë anëtare e Trupës Këshillimore të Document Foundation-it. Në të njëjtën kohë, Document Foundation po bëhet një organizëm i asociuar FSFE-së.

Synimi i Free Software Foundation Europe-ës është të ndihmojë njerëzit të kontrollojnë teknologjinë, dhe jo e kundërta. Por ky është një qëllim që nuk arrihet dot nga një organizëm i vetëm. Organizmat e asociuara janë njësi që kanë të njëjtin vizion me FSFE-në dhe përkrahin fondacionin dhe Software-in e lirë në përgjithësi, duke nxitur njerëzit të përdorin dhe zhvillojnë Software të Lirë, duke ndihmuar organizma të kuptojnë pse Software-i i Lirë është një kontribut për lirinë, transparencën dhe vetë-përcaktimin, dhe duke i hequr pengesa adoptimit të Software-it të Lirë.

Me këtë shprehje të dyanshme të përkrahjes, që të dy organizmat forcojnë njëri-tjetrin në betejën për ta mbajtur publikun e përgjithshëm në vendin e drejtuesit të mjetit në fushën e teknologjisë. FSFE-ja përfaqëson parimet e lëvizjes së bashkësisë që punon në favor të adoptimit të Software-it të Lirë nga kompanitë, administratat publike dhe qytetarët privatë; ndërsa Document Foundation i kthen parimet dhe etikën në produkte aktuale, duke u dhënë përdoruesve një suitë produktiviteti të klasit të parë, të plotë, por krejtësisht të lirë.

"Jemi të gëzuar t’i ofrojmë mirëseardhjen Free Software Foundation Europe-ës si një anëtar i Trupës Këshillimore. Tok, do të jemi në gjendje të shpiem më tej adoptimin e Software-it të Lirë në Europë, nga administratat publike dhe ndërmarrjet", tha Eike Rathke, një nga drejtorët e Document Foundation-it dhe mbrojtës prej kohësh i Software-it të Lirë dhe hacker.

"Ne besojmë se bashkimi i forcave të krejt organizmave aktive në fushën e Software-it të Lirë kudo në Europë është e rëndësishme," u shpreh Matthias Kirschner, President i Free Software Foundation Europe-ës, "dhe të punojmë tok për të arritur qëllimet tona të përbashkëta. Tok me organizmat tanë të asociuar duam të tregojmë se jemi një lëvizje e fuqishme dhe e lidhur mirë, dhe se punojmë të arrijmë objektiva të përbashkëta. Për t’ia arritur kësaj, ne shkëmbejmë ide, bashkërendojmë përpjekjet, motivojmë njëri-tjetrin, dhe gjejmë mundësi të reja për të punuar tok mbi projekte të caktuara. Një rast i tillë është ky me Document Foundation, shtylla e një nga projekteve më të suksesshme të Software-it të Lirë: LibreOffice".