Since 2001 the FSFE has been enhancing users' rights by abolishing barriers for software freedom. For 20 years we have been helping individuals and organisations to understand how Free Software contributes to freedom, transparency, and self-determination.

For the next two decades we need your help. We want everyone to be able to control their technology. Free Software and its freedoms to use, study, share, and improve are the key to that goal.

News

Freedomvote.nl i ndihmon votuesit të krahasojnë pozicionet e partive lidhur me lirinë dixhitale në zgjedhjet e ardhshme në Holandë

më:

Sot, FSFE Netherlands, NLnet, ISPConnect, dhe Open Source & Overheid hedhin në qarkullim Freedomvote.nl që të ndihmojnë votuesit të informohen lidhur me zgjedhjet e përgjithshme të ardhshme në Holandë, që do të mbahen më 15 mars 2017. Freedomvote.nl ofron për votuesit orientim në tema të lirisë dixhitale, bazuar në tetë pyetje.

Sajti u lejon votuesve të krahasojnë idetë e tyre politike me ato të partive që marrin pjesë në votime. Pyetjet prekin tema Software-i të Lirë dhe Me Burim të Hapur, standardesh të hapura, të dhënash të hapura, shkence të hapur, arsimi të hapur, survejimi, asnjanësie rrjeti dhe patentash mbi software-in. Votuesit mund t’u përgjigjen vetë këtyre pyetjeve, të ruajnë përgjigjet dhe mandej t’i krahasojnë me ato të partive politike. Për të dhënë kontekst, për të gjitha pyetjet janë shtuar përshkrime.

"Freedomvote plotësonë një mangësi në zgjedhjet holandeze." shpjegon Nico Rikken i FSFE Netherlands. "Ngaqë vetëm një a dy parti kanë një qëndrim formal lidhur me tema të lirisë dixhitale, Freedomvote i nxit partitë të japin një qëndrim, në mënyrë që votuesit që interesohen për liritë dixhitale të dinë se për kë do të votojnë."

Ndryshe nga pararendësja zvicerane, modeli holandez Freedomvote përfaqëson partitë politike, në vend se kandidatët individualë, duke pasqyruar kështu orientimin e fuqishëm partiak të sistemit politik holandez. Freedomvote.nl bazohet në kodin burim Software të Lirë të zhvilluar për Freedomvote.ch. Janë duke u bërë përmirësime të mëtejshme të software-it, synuar për të tjerë që mund të duan të xhirojnë Freedomvote-n e tyre në të ardhmen.