Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Νέα

How we fixed DRM in Portugal (and so can you)

στις:
Γράφτηκε από Paula Simões και Marcos Marado

After 15 years of trying to solve the DRM problem, the Portuguese Association for Free Software ANSOL and the Association for Free Education AEL finally managed to get what they sought: a fix to the DRM situation in Portugal.

Digital Restrictions Management (originally introduced by the entertainment industry as Digital Rights Management), are technologies that prevent, control, or restrict the use of hardware, software, or other creative works like books, films, music, etc.. They are also known as anti-copy technologies. In 1998 in USA and in 2001 in Europe, these technologies were given legal protection by the lawmakers. Copyright holders convinced the lawmakers that they needed DRM to be protected by the law in order to stop file-sharing without commercial purposes. This legal protection meant that breaking the DRM started to be illegal or a crime. In Portugal, for example, breaking the DRM had a penalty of up to one year in prison, until 2017. Even if you did something legal.

In Europe, we have a set of copyright exceptions to guarantee fundamental rights. These are uses of the work we are allowed to do without having to ask permission to the rightholders and authors. Depending on the law in your country, you can make a private copy, use works or parts of works for education and scientific research, quotations for criticism or review. Libraries and other cultural heritage institutions have a set of exceptions that allow them to make available works to the public and to digitally preserve those works, and the press also has a set of exceptions to guarantee the right to information. These exceptions are described in article 5 of the InfoSoc European Directive.

When lawmakers gave legal protection to DRM, they didn't really protect these exceptions, which meant that while citizens have these rights, they cannot exercise them, since there is no way to exercise most of them without breaking the DRM. For instance, if you bought a music CD and your country has a private copy exception[^1], you can make a digital copy to listen to its music on your mobile phone. But, if the CD has DRM, while you still have the right to make a copy, you cannot exercise it, since there is no way to make a private copy of a DRMed CD without breaking the DRM, which you are not allowed to do.

In Portugal, this is no longer a problem. In the next few paragraphs, we'll tell you about how we decided this situation wasn't acceptable, what did we do about it, and what did we achieve.

Document yourself

What is DRM and how does it work?

The first step is to understand what DRM is and how does it work. The science fiction writer Cory Doctorow has an extensive set of talks, articles, and books about the subject. His talk to the Microsoft Research Group in 2004, where he explains why DRM systems don't work and why they are bad for society, for business, and for artists is still, in our opinion, one of the best articles to understand the problem. You can find the text in his book "Content".

Defective by Design, a campaign from Free Software Foundation, and DRM.info from Free Software Foundation Europe are also important resources to get information from. On the International Day Against DRM, FSFE also published its Software Freedom Podcast with Cory Doctorow dedicated to DRM.

Keep in mind that the main goal of this step is for you to be able to explain the DRM problem to people that are not technological savvy. It is also a good idea to think about examples that users can face on a day to day basis and thus are easier to relate to.

Harder than learning all there is to know about DRM and how it works is to make others learn that too. However, only by getting our policy makers learn about it were we able to have them consider that this could be a problem they had to solve.

The arguments used by those in favour of DRM and how to deconstruct them

One important step is to know what arguments those that (apparently) defend DRM use. These arguments also change through time.

A common flaw of a conversation about DRM with rightholders is one where, at first, they say they need DRM to stop illegal copying. When faced with the fact that DRM law has been around for two decades without any impact on file sharing without commercial purposes, or when you explain that DRM puts both locks and keys in the hands of those they don't wish to get the lock open, rightholders start changing their arguments, saying things like that they are aware DRM does not stop those with knowledge to break the locks, but that the intention is to stop the common citizen from sharing the works (at which point you can note that once the DRM is broken, the only thing the "common citizen" needs to do is a search on the Web).

We say "apparently in favour", however, since at some point during this long battle, we got to a point where the arguments were simply "we don't even want legal protection to DRM either", or "we only have this because the European Directive demands it".

What does the European Directive say?

The next step is to check what the European Directive says about DRM. You'll want to check articles 6 and 7 of the InfoSoc. There you can find what the law defines as DRM and how Member States have or can transpose to their national law. Usually, the law does not refer to the term DRM, but instead it uses "technological measures" or "protection measures".

What does your national law say?

After checking the European Directive, you will need to read the law in your own country to verify how the Directive was transposed into national law. In particular, you need to check:

Answering these questions will help you understand what is the case in your country regarding DRM, and after that you can design the best strategy to fix the problem. Although the European Directive imposes some level of harmonisation, the situation can be different from country to country. For example, Poland never implemented these rules.

Test the law

In the case of Portugal, the law considered that breaking DRM was a crime, but it also had an article saying the DRM should not prevent citizens from using the copyright exceptions, like private copying, or using an excerpt of a work for educational purposes, scientific research, etc. This is important because Article 6.4 of the European Directive mandates Member States to ensure users can benefit from the copyright exceptions. This means that countries must have some kind of process in place to allow citizens to make copies of DRMed works. Of course, there is also a high probability that solution does not work. This was the case in Portugal.

The Portuguese law said that when DRM prevented a citizen from making use of a copyright exception, the citizen could contact the General Inspection of Cultural Activities (IGAC), a public institution from the Ministry of Culture, and ask for the "means" to make the copy, instead of breaking the DRM himself, because, the law also stated, rightholders had to deposit those "means" in IGAC. In summary: rightholders should deposit the "means" to open the DRM in IGAC, then citizens would ask IGAC for those "means" in order to exercise a legal use, like a private copy. We never knew what the law meant by "means" - it was assumed those would be the keys IGAC would be able to use in order to open the DRM locks.

With the knowledge of how to exercise our rights, we decided to test the law. We got a DVD with DRM and contacted IGAC telling them we wanted to make a private copy, and asked them for the "means" to make such private copy without breaking the DRM. This would be a copyright exception in Portugal, and thus a legal action. The first request we actually made was for the means to legally watch a DVD with DRM on our GNU/Linux laptop, but IGAC didn't understand this request, so we used the private copy exception, which seems to be easier to understand.

After pointing IGAC to the law and which exact articles we were trying to exercise, they told us they couldn't give us what we asked since they didn't have those "means", as the rightholders had not deposited them. That is a situation the law didn't foresee, therefore there was no penalty for rightholders that didn't make such a deposit. We made sure to get a written statement from IGAC saying they didn't have those "means" (either to that DVD or anything else), which was important for us to use as a proof that the law at that moment didn't work.

Raise awareness and educate

It is important to raise awareness, to have people talk about DRM, and to show that preventing citizens from exercising a copyright exception is not acceptable. The problem with DRM is mainly a legal one, not technical. As Doctorow says, "DRM systems are usually broken in minutes, sometimes days. Rarely, months. It's not because the people who think them up are stupid. It's not because the people who break them are smart. It's not because there's a flaw in the algorithms. At the end of the day, all DRM systems share a common vulnerability: they provide their attackers with ciphertext, the cipher and the key. At this point, the secret isn't a secret anymore". Politicians will only fix the law if they know there are citizens voicing their concerns about it. If no one cares about a certain problem, why would they spend time fixing it?

The Public

We made several actions to raise public awareness, too many to list here. Some of the ones we believe helped the most are:

DRM Action Video
Example of a CD with DRM
Example of a CD with DRM

Politicians

Because the main problem with DRM is legal, sooner or later you will have to start talking with politicians - the law makers, to make them aware of the problem and to convince them to change the law.

Again, here is a non-exhaustive list of the things we did to achieve this:

Before the discussion in the plenary took place, we made small books, with a hole in them, and a physical lock preventing the books from being opened. We sent the locked books and the keys to the members of the parliament. The book itself explained the DRM problem in the law, and the analogy with the item they were just reading. During the plenary discussion, one of the members of the Parliament used the notebook to explain the problem with the DRM:

DRM Law Discussion in Portuguese Parliament
DRM Law Discussion in Portuguese Parliament

Persist

First you need to know and care. Then you need to get others to know and care. Afterwards, you raise awareness amongst policy makers, up to a point where law proposals exist. Even then, there is work to be done. It will not be easy or quick. We had two political parties submitting proposals to change the law, twice. In 2013, both proposals were rejected. Only in 2017 was one of them approved by the Parliament. But don't give up. If we did it, so can you!

Work within the framework

Legal justification for DRM is enshrined in a European Directive, and it doesn't matter what you think about it: Member States need to comply with it. That can even work to your advantage. After all, the Directive says that Member States need to ensure users can benefit from the copyright exceptions, for instance. But that also means that you will hear the argument that there is nothing to be done about this, since the Directive mandates it. It is important to make sure the proposed change doesn't go against what is in the Directive. The European Directive does not allow Member States to allow their citizens to break DRM, not even for legal purposes. Fortunately, now that Portugal has found a solution, you might be able to point it out, and propose the adoption of a similar solution.Note that there is a difference between getting your law makers to accept that there is a problem, and working on a solution. It will be helpful if you present them with both: "Hey, you have a problem here, and here's a way you can solve it".

The approach we found acceptable was to tweak the definition of the DRM, excluding copyright exceptions. In bold, the part that was added to the law:

"Article 217º […] the expression “technological measures” means any technology, device or component that, in the normal course of its operation, is designed to prevent or restrict acts, in respect of protected works, that are not exceptions to the copyright, provided in the nº 2 of the article 75º, in the article 81º, in the nº4 of the article 152º and in the nº1 of the article […]"

Making it clear: if a technology prevents a Portuguese citizen from making use of a copyright exception (private copy, education, commentary, critic, scientific research etc.), then that technology is not considered DRM by the law. Not having legal protection, it can be lawfully broken.

On the other hand, if a technology prevents a citizen from making an unlawful use (file-sharing, which is not permitted in Portugal, for example) then that technology is considered DRM by the law and cannot be broken.

So, the same technology can be considered both DRM and not DRM depending on the unlawful or lawful purpose the citizen has.

Make the (apparent) opposition talk

During the discussions in the Portuguese Parliament, we pointed out that the law at that time didn't work since IGAC didn't have the "means" needed. We went a step further and claimed that, if they didn't want to change the law as we proposed, they had to at least change it to establish a punishment for the rightholders not handing those "means" over, and that the parliament should invite them to speak, and explain why they didn't do it. Both IGAC and the rightholders were called to the Parliament. Both admitted they didn't have the keys, and the rightholders even added they would never get the keys from the companies that made the DRM systems.

Present your alternative

At this point, our feeling was that most members of the parliament knew we were right: the solution the law had didn't and couldn't work. So, they were ready to approve the change in the law. The approved law was proposed by the Left Bloc, with the votes in favour of the Socialist Party, the Communist Party, the Greens Party, and the Persons, animals, and Nature Party and was promulgated by the President of Portugal on 2nd of June of 2017. The law also prohibited DRM in public domain works, in new editions of public domain works, and in works published by public entities or funded by public money.

Start acting at a European Level

If the European Directive made it clear that copyright exceptions were out of the scope of the DRM. After all, it was never the intention of the lawmakers to remove fundamental rights. Then it would be easier for all the Member States to solve the problem. At the beginning of the discussions regarding the recently approved Copyright Directive we met with Ms. Julia Reda, a Member of the European Parliament, and talked about what we did in Portugal and the possibility to propose an amendment regarding DRM in the Directive, which she did. The proposal was to make sure copyright exceptions were out of the scope by adding to the definition of the DRM: and which are not authorised by national or Union law:

“For the purposes of this Directive, the expression "technological measures" means any technology, device or component that, in the normal course of its operation, is designed to prevent or restrict acts, in respect of works or other subject-matter, which are not authorised by the rightholder of any copyright or any right related to copyright as provided for by law or the sui generis right provided for in Chapter III of Directive 96/9/EC, and which are not authorised by national or Union law.

The amendment was voted upon in the IMCO Committee (Internal Market and Consumer Protection), but it was rejected by one vote.

Conclusion

Awareness and knowledge are important for you to embrace if you want to get involved in something you want to change. But it is not enough. You need to make sure that those are transmitted, as you need to reach and catch the attention of those who can actually make the change happen. It is a process that involves persistence, but it can be achieved, and there are ways to make it easier. Make sure you have clear examples of what the problems are, and make it clear that even those benefiting from DRM admit there are problems. But don't present a problem without also presenting a potential solution. This is an experience from which we are sure we will take a few lessons learned into future challenges. But this particular topic isn't solved yet. There is now a Directive transposition in Portugal that, we believe, makes more sense. It is time to take this one a level further, and see other Member States follow these steps.

Are you up to it?


This article was written by Paula Simões and Marcos Marado. They can be contacted at paulasimoes[at]gmail[dot]com and marcos.marado[at]ansol[dot]org , and they are available to discuss further about this subject, if you have any questions, or want to fix the DRM problem in your country too.