SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Νέα

Η Ελλάδα μπορεί να εξασφαλίσει την ελεύθερη επιλογή δρομολογητών. Εξαιρεί τις οπτικές ίνες.

στις:

Η Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στη διασφάλιση της ελευθερίας επιλογής του δρομολογητή, αλλά οι ρυθμιστικές αρχές εξαιρούν τις συνδέσεις οπτικών ινών (FTTH) από τη νομοθεσία. Ένας συνασπισμός οργανώσεων, σύμμαχοι του FSFE, ζητούν από τους νομοθέτες να επανεξετάσουν τη νομοθεσία και να προστατεύσουν έτσι την ελευθερία όλων των χρηστών.

Από το 2021 η ρυθμιστική διαδικασία που ορίζει το σημείο τερματισμού δικτύου (το ΣΤΔ) στην Ελλάδα, πραγματοποιείται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT). Ο καθορισμός του ΣΤΔ είναι απαραίτητος για να προσδιοριστεί εάν οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τον δικό τους δρομολογητή και μόντεμ, ή αν οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου έχουν τον τελευταίο λόγο στον εξοπλισμό δικτύου.

Τον Απρίλιο του 2022 είδαμε με χαρά ότι η ελληνική ρυθμιστική αρχή πρότεινε μια νομοθεσία για τη διασφάλιση της ελευθερίας δρομολογητών για κοινά δίκτυα, όπως το DSL και το ομοαξονικό. Αυτό είναι σίγουρα θετικό για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Ωστόσο στην ίδια πρόταση η ΕΕΤΤ έχει ρητά εξαιρέσει τις συνδέσεις οπτικών ινών (FTTH), κάτι που μπορεί να έχει επιπτώσεις στα δικαιώματα των τελικών χρηστών. Ο κανονισμός που προτείνει η ΕΕΤΤ θέτει το ΣΤΔ για συνδέσεις οπτικών ινών σε μια θέση που θα καθιστά τον οπτικό τερματικό εξοπλισμό μέρος των δικτύων των παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου. Με αυτόν τον τρόπο ο εξοπλισμός πρόσβασης στο οικιακό μας δίκτυο περνάει στην ιδιοκτησία των παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου.

Το FSFE σχημάτισε έναν συνασπισμό με άλλες οργανώσεις για να ανταποκριθεί στην δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ. Υποστήριξε τη ρυθμιστική αρχή της ελευθερίας του δρομολογητή για όλους τους τύπους σύνδεσης στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων οπτικής ίνας.

μία τηλεφωνική θύρα και ένας δρομολογητής δείχνουν πού μπορεί να οριστεί το ΣΤΔ
Το σημείο τερματισμού δικτύου πρέπει να είναι το παθητικό φυσικό σημείο (A).

Γιατί η Ελευθερία Δρομολογητή για οπτικές ίνες είναι απαραίτητη

Βάσει εμπειρικών δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από δική μας έρευνα για την Ελευθερία Δρομολογητή αναδείξαμε στην τοποθέτησή μας το σημείο τερματισμού δικτύου στο παθητικό σημείο ως το βέλτιστο και για τις οπτικές ίνες. Πρόκειται για τη μόνη ρυθμιστική λύση που θα καλύψει τις ανερχόμενες ανάγκες των χρηστών. Εξασφαλίζει την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των καταναλωτών, του θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά τερματικού εξοπλισμού, της ιδιωτικότητας, της ασφάλειας, και της βιωσιμότητας των τηλεπικοινωνιών.

Σχετικά με τα δίκτυα οπτικών ινών, η έρευνα ανέδειξε τα ακόλουθα προβλήματα:

Ελευθερία Δρομολογητή: η ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου και των τελικών χρηστών

Ο καθορισμός της θέσης του ΣΤΔ επηρεάζει απευθείας τα αποκλίνοντα συμφέροντα των τελικών χρηστών και των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου. Ενώ οι τελευταίοι επιδιώκουν να υπερκαλύψουν τις υψηλές επενδύσεις τους για την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς, οι τελικοί χρήστες έρχονται αντιμέτωποι με εμπορικές πρακτικές που καταπατούν νομικά κατοχυρωμένες ψηφιακές ελευθερίες. Ως εκ τούτου, καλούμε την ΕΕΤΤ να διασφαλίσει τα συμφέροντα των τελικών χρηστών στο επερχόμενο κανονιστικό πλαίσιο, αντιπαραβάλλοντας τα πολύ περιοριστικά επιχειρήματα των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου σχετικά με την ασφάλεια των συσκευών και την ακεραιότητα του δικτύου με τις πραγματικές τεχνολογικές ανάγκες που συναντώνται στην πραγματική ζωή.

Μπορεί να δει κανείς την ιστορική διάσταση του θέματος. Η περιοριστική προσέγγιση που ακολουθούν οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς ακολουθεί συγκεκριμένο μοτίβο κάθε φορά που εμφανίζεται μια νέα τεχνολογία. Από το 2001 βιώνουμε αυτό το τυποποιημένο μοτίβο επιχειρηματολογίας το οποίο εγείρεται από τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου. Η ασφάλεια και η ακεραιότητα του δικτύου είναι οι "αποδιοπομπαίοι τράγοι" για κάθε αναδυόμενη τεχνολογία με την οποία οι τελικοί χρήστες θα μπορούσαν να έχουν υψηλότερους βαθμούς ελευθερίας. Η ίδια περιοριστική συμπεριφορά και επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται σήμερα για να εμποδίσει την ελεύθερη επιλογή τερματικού εξοπλισμού σε δίκτυα οπτικών ινών χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν, όταν στήνονταν οι τεχνολογίες DSL και ομοαξονικού συνδέσμου. Ωστόσο, όπως δείχνουν τα δεδομένα μας, οι ανησυχίες των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς ο αριθμός των διαταραχών που προκαλούνται από τους τελικούς χρήστες είναι ασήμαντα χαμηλός. Αυτή η κατάσταση δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει αντικειμενική τεχνολογική αναγκαιότητα για να εξαιρεθεί η οπτική ίνα στο σπίτι (FTTH) από την τυπική παθητική θέση του σημείου τερματισμού δικτύου.

Τα ψηφιακά δικαιώματα δεν πρέπει να τίθενται σε κίνδυνο μόνο και μόνο επειδή ένα προϊόν, το τερματικό οπτικού δικτύου, δεν είναι ακόμη ευρέως διαθέσιμο στην αγορά. Η διατήρηση του σημείου τερματισμού του δικτύου στο παθητικό φυσικό σημείο για τα δίκτυα οπτικών ινών θα διασφαλίζει νομικά ότι ο κόσμος μπορεί να χρησιμοποιεί τον δικό τους εξοπλισμό. Παράλληλα το δικαίωμα στην ελευθερία δρομολογητών για τα δίκτυα επόμενης γενιάς θα ενισχύσει και την καινοτομία στην αγορά τερματικού εξοπλισμού.

 Τι προσφέρει η ελευθερία στα ρούτερ; 1. Αναβαθμίζεις το ρούτερ Κάνε το ρούτερ σου γρηγορότερο και να καλύπτει περισσότερο χώρο. Κάνε το συμβατό με τις συσκευές σου. Διαμόρφωσέ το, βελτίωσέ το, επισκεύασέ το. Η επίδοση του ρούτερ πρέπει να είναι στο χέρι σου. 2. Έχεις πιο ασφαλή σύνδεση Τα ρούτερ μεταφέρουν προσωπικά δεδομένα. Υπάρχουν τερματικά που προσφέρουν καλύτερη ιδιωτικότητα από άλλα. Τι επίπεδο ασφάλειας θέλεις; Εσύ αποφασίζεις. 3. Γλιτώνεις το μονοπώλιο Αν μπορείς να χρησιμοποιείς μόνο εξοπλισμό που παρέχει μία καθορισμένη εταιρεία, οι επιλογές σου μπορεί να είναι λιγότερο ασφαλείς ή φιλικές προς τον χρήστη και δεν θα έχεις εναλλακτική. Απόλαυσε τις καινοτομίες στην αγορά ρούτερ. 4. Επιλέγεις συσκευή

Υποστηρίζουμε την Ελευθερία Δρομολογητή για όλους τους τύπους συνδέσεων δικτύου στην Ελλάδα

Όπως αναφέραμε στην υποβολή μας, περισσότερο από το 90% των ερωτηθέντων στην έρευνα εκδήλωσαν την υποστήριξη τους για τις ρυθμιστικές πολιτικές που διασφαλίζουν το δικαίωμα επιλογής και χρήσης δρομολογητών και μόντεμ.

Τα δίκτυα οπτικών ινών είναι οι συνδέσεις του μέλλοντος. Η ΕΕΤΤ πήρε την θαρραλέα θέση να τοποθετήσει το σημείο τερματισμού δικτύου στο παθητικό σημείο για τα παλαιού τύπου δίκτυα. Παροτρύνουμε εκ νέου την ΕΕΤΤ να διασφαλίσει την ελεύθερη επιλογή τερματικού εξοπλισμού και για τις αναδυόμενες τεχνολογίες επόμενων γενεών. Οι τελικοί χρήστες αναγνωρίζουν την ανάγκη διατήρησης μιας ασφαλούς και ανοιχτής σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Το να τους επιτρέπεται να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τον δικό τους εξοπλισμό είναι ένα θεμελιώδες βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο νέος γύρος της δημόσιας διαβούλευσης για τον ορισμό του τερματικού σημείου του δικτύου ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2022. Η θέση μας (Αγγλικά), (Ελληνικά) υποστηρίχθηκε επίσης από βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα των ψηφιακών δικαιωμάτων, της προστασίας των καταναλωτών, και της εκπροσώπησης των επιχειρήσεων:

Η πρωτοβουλία Ελευθερίας Δρομολογητή

Ελευθερία δρομολογητή είναι το δικαίωμα που έχουν οι καταναλωτές οποιουδήποτε παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου να μπορούν να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν ιδιωτικό μόντεμ και δρομολογητή αντί για τον εξοπλισμό που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού ασχολείται με την ελευθερία δρομολογητή από το 2013, προωθώντας την ελευθερία των τελικών χρηστών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ελάτε μαζί μας και μάθετε περισσότερα για τους διάφορους τρόπους που μπορείτε να συνεισφέρετε: δραστηριοποιηθείτε ή σκεφτείτε το ενδεχόμενο να κάνετε μια δωρεά στο FSFE. Βοηθήστε μας να εκπληρώσουμε την μακροπρόθεσμη και επαγγελματική μας δέσμευση στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως προς τον έλεγχο της τεχνολογίας.