Αδυναμία Επιλογής Δρομολογητή

Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο στην κοινωνία που ζούμε να μπορούμε να διαλέγουμε τις συσκευές που θα χρησιμοποιούμε σπίτι μας, όπως μπορούμε να διαλέξουμε ποιο κινητό τηλέφωνο θα αγοράσουμε. Όμως κάποιοι πάροχοι ίντερνετ (Internet Service Providers, ISP) δεν τηρούν αυτή τη συμφωνία, είτε επιβάλλοντας ποια συσκευή (δρομολογητή, router) θα χρησιμοποιούν οι πελάτες τους για να συνδεθούν στο διαδίκτυο, είτε κάνοντας διακρίσεις σε βάρος των χρηστών που επιλέγουν άλλες συσκευές. Αυτή η υπονόμευση της βασικής ελευθερίας της επιλογής μας ονομάζεται "Αδυναμία επιλογής δρομολογητή" και δέχεται σκληρή κριτική από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού και πολλούς άλλους οργανισμούς, ομάδες και ιδιώτες. Η αδυναμία να επιλέξουμε το δρομολογητή μας δεν είναι ένα θέμα μόνο για ειδήμονες. Μας αφορά όλους.

Τι είναι οι δρομολογητές, και για ποια αδυναμία μιλάμε;

Οι δρομολογητές είναι συσκευές που διαχειρίζονται και άλλες λειτουργίες πέρα από το να μας παρέχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως, για παράδειγμα, ασύρματη σύνδεση (WiFi), μεταφορά φωνής μέσω διαδικτύου (VoIP), τηλεοπτικές ροές (streaming) αλλά και άλλες, πιο τεχνικές λεπτομέρειες όπως το port forwarding, το δυναμικό Χώρο Ονομάτων (dynamic DNS) ή τις υπηρεσίες VPN. Υπό κανονικές συνθήκες, όλες οι διαδικτυακές επικοινωνίες περνούν μέσα από δρομολογητές.

Συχνά, πάροχοι όπως η Telekom, η Vodafone, η Kabeldeutschland και πολλοί άλλοι, διαθέτουν έναν προτεινόμενο δρομολογητή με τα συμβόλαιά τους. Από μία άποψη αυτό δεν είναι κακό, γιατί έτσι οι χρήστες δε χρειάζεται να ψάξουν μόνοι τους για μια κατάλληλη συσκευή. Από την άλλη, θα πρέπει πάντα να υπάρχει η δυνατότητα να μπορεί κανείς να επιλέξει μόνος του ποια συσκευή θέλει να χρησιμοποιήσει, χωρίς να εξαρτάται από τις επιλογές του παρόχου του. Και γιατί είναι αυτό τόσο σημαντικό; Υπαρχουν αρκετοί λόγοι, κάποιοι γενικής και κάποιοι τεχνικής φύσεως.

  1. Εμπιστοσύνη και Προσωπικές Προτιμήσεις: Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές προτιμήσεις όσον αφορά τις επιλογές που κάνει στις ηλεκτρονικές του συσκευές. Ένας πάροχος ίντερνετ δεν πρέπει να καταπατά την ελευθερία αυτής της επιλογής. Αν οι πελάτες του δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον προτεινόμενο δρομολογητή, ο πάροχος οφείλει να το σεβαστεί χωρίς αρνητικές συνέπειες για το χρήστη.
  2. Ιδιωτικότητα και Προστασία Δεδομένων: Πολλές φορές στο παρελθόν, οι προτεινόμενοι από τους παρόχους δρομολογητές έχουν βρεθεί να έχουν κενά ασφαλείας ή να έχουν κερκόπορτες που επιτρέπουν σε υπηρεσίες ασφαλείας ή εγκληματίες να έχουν πρόσβαση σε αυτούς. Έτσι, οι πελάτες των παρόχων χρειάζονται την ελευθερία να διαλέξουν μια συσκευή ή έναν κατασκευαστή που εμπιστεύονται. Ακόμη χειρότερα, η αδυναμία επιλογής του δρομολογητή καταστρέφει την ήδη ζημιωμένη εμπιστοσύνη στις νέες τεχνολογίες.
  3. Ελεύθερος Ανταγωνισμός και Τεχνολογική Πρόοδος: Οι χρήστες ευνοούνται από τον ελεύθερο ανταγωνισμό, ο οποίος εγγυάται ελευθερία επιλογής και σταθερή βελτίωση των διάφορων προϊόντων. Αν όμως περισσότεροι πάροχοι εκβιάζουν τους πελάτες τους να χρησιμοποιούν τους προτεινόμενους δρομολογητές τους, οι μικρότεροι κατασκευαστές θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση, γιατί σχεδόν κανείς δε θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις συσκευές τους. Με τον τρόπο αυτό οι μικρότεροι, εναλλακτικοί κατασκευαστές δε θα μπορούν να παραμείνουν πια στην αγορά. Αυτό θα ζημιώσει τελικά τους χρήστες, γιατί οι νέες δυνατότητες (ειδικά σε θέματα ασφαλείας) θα τείνουν να μειώνονται και οι συσκευές θα γίνονται όλο και λιγότερο φιλικές προς το χρήστη.
  4. Συμβατότητα: Στις μέρες μας υπάρχει μεγάλη πληθώρα διαφορετικών ηλεκτρονικών συσκευών. Από μία άποψη αυτό ειναι καλό, γιατί έτσι μπορούμε να επιλέγουμε ελεύθερα τα προϊόντα που επιθυμούμε. Δυστυχώς, υπάρχουν κάποιες συσκευές, όπως για παράδειγμα κάποιοι δρομολογητές από αυτούς που προτείνουν οι πάροχοι, που είναι ασύμβατοι με κάποια τηλέφωνα. Οι χρήστες αναγκάζονται με αυτόν τον τρόπο να αγοράσουν καινούριες συσκευές, απλά και μόνο από την απροθυμία του παρόχου. Τόσο από την οπτική του καταναλωτή όσο και από άποψη φιλικότητας προς το περιβάλλον, αυτό δεν είναι επιθυμητό λόγω της οικονομικής επιβάρυνσης, αλλά και της συσσώρευσης ηλεκτρονικών "αποβλήτων", παρά το γεγονός ότι αυτά συνεχίζουν να λειτουργούν απρόσκοπτα...
  5. Ανησυχίες για την Ασφάλεια και την Έλλειψη Ενημερώσεων: Οι ειδικοί σε θέματα ασφαλείας ανησυχούν ήδη για τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό "μονοκαλλιεργειών" ή αλλιώς "ομογενών οικοσυστημάτων". Οι μονοκαλλιέργειες στην τεχνολογία προκύπτουν όταν ένας ολόκληρος τεχνολογικός τομέας χρησιμοποιεί μόνο μια συγκεκριμένη οικογένεια προϊόντων ή έναν μόνο κατασκευαστή. Στην περίπτωση αυτή, αν προκύψει ένα μείζον πρόβλημα ή αν ανακαλυφθεί ένα μεγάλο κενό ασφαλείας, επηρεάζεται αυτόματα ένας τεράστιος αριθμός χρηστών. Οι περισσότεροι πάροχοι παρέχουν μόνο μερικά μοντέλα δρομολογητών και θέτουν έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια των πελατών τους.

Σχετικά Νέα

Fear, Uncertainty, and Doubt - the Barriers to Router Freedom in Germany

02 March 2020

Consider this hypothetical scenario: you moved to a new apartment. Apart from all the stress of packing, transporting, and unpacking all your stuff at your new home, you also had to deal with getting utilities connected. The electric company turned out to be difficult to deal with: they said you had to change your TV set, toaster, refrigerator and most of your lamps.

Input for the BEREC's guidelines on Router Freedom in Europe

20 November 2019

Router Freedom is the right of customers of any Internet Service Provider (ISP) to choose and use a private modem and router instead of a router that the ISP forces them to use. The Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) drafted guidelines for national agencies how to deal with Router Freedom in their countries. The Free Software Foundation Europe (FSFE) provided mixed feedback to an ongoing public consulation.

Router Freedom: regaining sovereignty over your digital equipment

28 October 2019

The right of choosing your own modem and router is a basic precondition for a neutral, safe and healthy digital environment. If you cannot control your router, it is not free and your digital freedom is likely to be compromised. For years, the FSFE has been successfully fighting for Router Freedom in Germany. Now the debate has reached the European level with Internet Service Providers imposing their specific routers to customers. The FSFE has prepared an activity package for people and organisations interested in advocating for their freedom of choice.

Annual report of the Free Software Foundation Europe 2019

22 October 2019

"Software Freedom in Europe" is the yearly report of the Free Software Foundation Europe e.V. (FSFE). In one document, it gives you a breakdown of important things the FSFE has done and achieved during the last 12 months. Among many other interesting stories, in the 2019 report you will read about our ongoing work for router freedom in Europe, about the first Parliament in Europe who joins our "Public Money? Public Code!" campaign, about our new version of REUSE tools to help Free Software developers with easy license compliance and about much more of our multi-faceted policy work - all together aiming at a world in which users are in control of technology!

FSFE Newsletter - September 2018

19 September 2018

On September 12, the European Parliament rejected the mandate to fast-track the controversial legislation intended to reform online copyright. After its previous rejection in July, they voted again on this package – and this time it was adopted. However, with amendment 143 and 150 of the current copyright reform proposal, we now have at least a limited exclusion for “open source software developing platforms (..) within the meaning of this Directive”. (consolidated document)

Compulsory Routers: what customers have to take care of now

25 July 2016

Up until now, Internet service providers (ISPs) in Germany determined the router users had to use to connect to the Internet. The user had no say in this decision. This changes on August 1. A new law will allow users choose the device that gets installed in their homes. The FSFE wants to ensure everybody knows about their new rights and is asking users to report cases in which ISPs try to avoid the new regulation.

Erfolg gegen Routerzwang: Gesetz für Endgerätefreiheit verabschiedet

05 November 2015

Nach fast drei Jahren intensiver Arbeit der Free Software Foundation Europe (FSFE) und vieler anderer Organisationen wurde am heutigen Donnerstag das Gesetz „zur Auswahl und zum Anschluss von Telekommunikationsendgeräten“ vom Deutschen Bundestag beschlossen. Die FSFE begrüßt das neue Gesetz, da es effektiv den Routerzwang für ungültig erklärt und endlich Endgerätefreiheit für Anlagen wie Modems und Router herstellt.

FSFE signs association joint letter for terminal device freedom

28 October 2015

Together with 9 other civil and economic organisations the Free Software Foundation Europe (FSFE) sent a letter to numerous members of the German Bundestag concerning the compulsory routers issue at the present Wednesday. The letter is supposed to highlight the importance of passing the bill for freedom of terminal devices in telecommunication.

The long road from compulsory routers to freedom of choice

02 September 2015

The router. Despite often being dusty it is one of the most important devices needed for using the internet or phones. However: Most users in Germany don’t own this device even though it is located inside their homes and they pay for it.

Transparenzverordnung: Bundesnetzagentur legitimiert Zwangsrouter

29 September 2014

Die Free Software Foundation Europe sieht den aktuellen Entwurf der "Transparenzverordnung" der Bundesnetzagentur als Legitimierung einer Entmündigung von Verbrauchern.