SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Zpravodaj

FSFE Newsletter - květen 2012

54 DFD akcí a FSFE spoutaný evropský komisař

Jak se můžete dočíst v letošním reportu, byl Document Freedom Day (pozn. překl. Den svobodných dokumentů, dále DFD) roku 2012 oslaven 54 událostmi ve 23 zemích světa a v 19 světových jazycích. S 26 proslovy, 6 cenami za otevřené standardy, spousty dalších událostí a téměř stovku článků v tisku se jedná se o největší DFD v historii. FSFE koordinovalo různé události, odměnilo několik organizací a v Německu zaslalo e-dopis více než 370 a přímo telefonovalo přes 170 politikům, kterým byla vysvětlena problematika otevřených standardů. Někteří z těchto politiků, z odlišných politických stran, se přímo účastnilo aktivit DFD. FSFE také rozeslalo 100 informačních balíčků osobám dle vašich návrhů, mezi nimiž bylo několik politiků, vedoucích firem nebo například papež. Komisař EU Neelie Kroes využil námi zaslaných pout při veřejném projevu, což vyústilo v další zmínky v tisku, například na titulní straně Guardian Online. FSFE se rádo dozví o dalších příkladech využití pout svými adresáty.

4. května: Den proti DRM. Mají "svaté právo" nás omezovat?

Minulý týden jeden z vašich redaktorů hovořil v interview o Digital Restriction Management (DRM) (pozn. překl. Správa digitálních omezení, také digitální pouta) (Německo). Rozhovor byl o tom, co vlastně DRM je, proč firmy s DRM přicházejí, proč musíte pro zavedení DRM jednat se zákazníkem jako s nepřítelem a jaké jiné možnosti existují. Při diskusích o svobodném software, DRM, antifunkčnostech (pozn. překl. funkčnosti, které dělají něco, co uživatel nechce) a příbuzných tématech často je možné zaslechnout od inteligentních kritiků, že je přeci "svaté právo" výrobců ovládat své produkty. Proč si to ale tolik lidí myslí? Přijali by taková omezení také ve "skutečném světě"? Je svaté právo vydavatele knihy zakázat ostatním čtení knihy na veřejnosti, půjčování známým nebo možnost ji dále prodat? Již několikrát váš redaktor využil knihu: minulý týden použil tři, aby spravil pohovku. Je přijatelné, aby vydavatel nebo autor knihy mohl zakázat takové použití? Je většina lidí ochotna přijat taková omezení pro software nebo data? A pokud ano, proč? Že by průmysl (pozn. překl. softwarový a mediální) uspěl s prosazením termínu "Digital Rights Management" (pozn. překl. správa digitálních práv) a dokázal, že to mnoho lidí bere jako samozřejmost?

4. května je den proti DRM. Ačkoliv se podařilo porazit DRM v oblasti hudby, jedná se o stále rostoucí problém v oblasti elektronických knih. Dobrá zpráva je, že díky nátlaku čtenářů se rozhodla firma Tor/Forge zrušit DRM u svých elektronických knih. Zkuste promluvit o tomto tématu se svými přáteli nebo kolegy. Pošlete jim například krátký příběh "The Right to Read" (pozn. překl. Právo ke čtení), který napsal Richard Stallman, a napište nám své názory na náš veřejný diskusní seznam nebo je zašletepřímo svému redaktorovi.

Téma svobodného software ve francouzských prezidentských volbách

Francouzský prezident Nicolas Sarkozy řekl, že 15 procent státního rozpočtu na informatiku je věnováno na vývoj svobodného software, jeho podporu a údržbu. V budoucnu se tento rozpočet zvýší o 30 procent ročně. Řekl, že tento trend je "strategický pro rozvoj francouzského sektoru informačních technologií". Jeho politický soupeř François Hollande dokonce tvrdí, že tento trend je třeba zintenzivnit.

Krom toho se francouzská skupina prosazující svobodný software April ptala všech kandidátů na prezidentský post ve Francii na jejich názor na svobodný software, softwarové patenty, DRM a další.

Je důležité zvyšovat povědomí o svobodném software mezi vašimi politiky. Zaslat jim otázky je dobrý začátek. FSFE koncentruje veškeré úsilí do kampaně "Zeptej se svého kandidáta". FSFE by ráda poděkovala skupině April za jejich skvělou práci ve Francii a vyzývá ostatní příznivce svobodného software v Evropě, aby otevřeli komunikaci se svými politiky. Pokud máte otázky na to, jak začít takovou aktivitu ve vaší zemi, regionu nebo městě, napište nám. Během příštího měsíce budou také k dispozici odpovědi politických stran na otázky od FSFE pro příští federální volby v Německu.

Závislost na dodavateli stálo Helsinky 3.4 milionu Eur ročně?

Zpráva z města Helsinky o pilotním projektu na zavedení sady OpenOffice do veřejné správy vede spíše k otázkám než k odpovědím. Město zkoušelo sadu svobodného software na noteboocích radních v roce 2011 po dobu deseti měsíců. Mezi radními sklidily programy velmi vysoké hodnocení. Po dokončení pilotu zveřejnilo město zprávu, ve které uvádí, že náklady na přesun veškeré administrativy na OpenOffice jsou velmi vysoké. Přečtěte si o tomto více v tiskové zprávě a pokud vás zajímají detaily o projektu a možné ponaučení, zveřejnili jsme pro vás analýzu zprávy.

Něco úplně jiného

Zapojte se: FRAND je FRAUD - Zúčastněte se britských konzultací

Busy times in the UK. Besides the consultation on education (see above) the UK government is holding another one until the 4th of June about what sort of patent licenses an Open Standard should require. FSFE and our sister organisation the FSF published a joint statement on the UK Open Standard consultation, explaining why FRAND conditions for Open Standards discriminate against Free Software (regular readers might realise this is an ongoing debate), and recommending the UK government to abolish software patents to prevent damage to the UK's economy. We also informed UK Free Software businesses, organisations, and Fellows about the consultation, prepared draft answers to some of the questions in the survey, held a Summit Meeting of Open Standard experts, and also published a joint statement together with other Open Standard groups.

Tato stránka popisuje, jak se zapojit do konzultací. Prosíme vás, zapojte se a vytvořme tak předpoklad pro bezplatné licence k otevřeným standardům.

Děkujeme všem členům a dárcům, kteří umožňují naši práci,
Matthias Kirschner - FSFE

--
Evropská nadace pro svobodný software
FSFE zprávy
Následující události FSFE
Souhrn členských blogů
Diskuse o svobodném software