Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Podcast

SFP#17: Citizen participation through Free Software with Petter Joelson

στις:

In this 17th episode of the Software Freedom Podcast Matthias Kirschner and Petter Joelson uncover how Free Software can be a tool for citizens to actively participate in their local community. Petter invites you into the world of Decidim and explains what citizen participation should look like.

Petter Joelson is the director of Digidem Lab, a Swedish NGO that works on improving citizen participation according to the UN Global Goals for Sustainable Development. One of the tools they promote and work with is the Free Software participation platform Decidim. Decidim was originally developed by the city of Barcelona and is today widely used. With this episode the Software Freedom Podcast invites its listeners to dive into the world of citizen participation, how it could be done, what hurdles are on the way, and – in line with our "Public Money? Public Code!" campaign – how publicly financed software can help administrations across Europe.

Read more:

If you liked this episode and want to support our continuous work for software freedom, please help us with a donation.