Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Podcast

SFP#8: How to tell my mother that Free Software can cost money?

στις:

In this Software Freedom Podcast episode Bonnie Mehring and Matthias Kirschner talk about the monetary costs of Free Software. On the example of a conversation Bonnie had with her mother, both discover ways of explaining the world of Free Software and how to answer common questions and misunderstandings about software freedom.

For this episode we talk about why Free Software can cost money. Bonnie Mehring and Matthias Kirschner discuss the topics: How can I pay for Free Software and why is it important to pay and thereby support Free Software? What are the different models of earning money with Free Software and where is the difference of earning money as an individual or as a company. Throughout this conversation both explain the concept of Free Software and talk about some of the most common questions. This is the perfect episode for explaining to your loved ones what Free Software is.

Read more:

If you liked this episode and want to support our continuous work for software freedom, please help us with a donation.