Kujdes: Kjo faqe s’është përkthyer ende. Ajo që po shihni më poshtë, është faqja në versionin origjinal. Ju lutemi, përdorni këtë faqe që të shihni se si mund të ndihmoni te përkthimet dhe anë të tjera.

Sponsoring Buttons

The Free Software Foundation Europe thanks all donors who have supported the work of the FSFE through their donations; with these sponsoring buttons, it seeks to provide a way for donors to publicly advertise their contribution to the Free Software Foundation Europe.

2021 Buttons

2021

Donor2021

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

2021

BronzeDonor2021

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

2021

SilverDonor2021

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

2021

GoldDonor2021

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

2020 Buttons

2020

Donor2020

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

2020

BronzeDonor2020

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

2020

SilverDonor2020

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

2020

GoldDonor2020

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

2019 Buttons

2019

Donor2019

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

2019

BronzeDonor2019

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

2019

SilverDonor2019

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

2019

GoldDonor2019

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

2018 Buttons

2018

Donor2018

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

2018

BronzeDonor2018

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

2018

SilverDonor2018

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

2018

GoldDonor2018

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

2017 Buttons

2017

Donor2017

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

2017

BronzeDonor2017

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

2017

SilverDonor2017

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

2017

GoldDonor2017

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

2016 Buttons

2016

Donor2016

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

2016

BronzeDonor2016

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

2016

SilverDonor2016

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

2016

GoldDonor2016

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

2015 Buttons

2015

Donor2015

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

2015

BronzeDonor2015

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

2015

SilverDonor2015

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

2015

GoldDonor2015

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

2014 Buttons

2014

Donor2014

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

2014

BronzeDonor2014

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

2014

SilverDonor2014

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

2014

GoldDonor2014

White background: [huge], [large], [medium], [small]

Transparent background: [huge], [large], [medium], [small]

Supporter Buttons

Supporters regularly donate 60 € per year or 10 € per month.

Design Background Size
transparent
white
transparent
white
transparent
white
transparent

Terms of usage

Permission is given to donors of the FSFE for unmodified use of the
image of their appropriate level (information about sponsoring
levels can be found on the donation page) in any media, 
provided that they are not used in conjunction with advertisement 
for proprietary software. When used on the  web or in other 
interactive media, they should make a link to 
https://fsfe.org/donate/thankgnus.html