Warning: This page may be out of date with the alkuperäinen teksti. Please use this page to see how you can help with translations, and other things.

Tietoja

Juridiset asiat

Kun vuonna 2001 Free Software Foundation Europe (FSFE) perustettiin, niin järjestöä ei voitu perustaa koko Euroopan laajuisena. Tästä johtuen FSFE:n perustamismuodoksi valittiin yleishyödyllinen, rekisteröity järjestö ("e.V.") Saksan lainsäädännön alaisuudessa. Perustamisasiakirjat ovat saatavilla:

Järjestön jäsenet tapaavat vuosikokouksissa: