Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

What do readers say about Ada & Zangemann?

Tech media and interested individuals have shared their reviews about Ada & Zangemann - A Tale of Software, Skateboards, and Raspberry Ice Cream.

A teacher standing in a classroom holding the book, with all the pupils holding the book in front of their heads.
Ada and Zangemann reading in a French school.
two people with a book
Event with reading of the book in Ukrainian.
Illustration of diverse crowd protesting. Protesters shout cheerfully and hold icecream cones. Slogans write: Do your homework mr President and we will do ours - Hacking 4 Freedom - Don't wreck our tech - There is no code B - They are young and need the code. A robot, two birds, and three dogs accompany the protest.
Illustration from the book. Get a poster or a postcard with the illustration at no cost.
Girl repairing devices at a workbench
Ada repairing devices at a workbench. One out of eight freely available drawing templates
a large group of young people sitting in a cinema hall and waiting
Author reading of Ada and Zangemann to over 150 3rd graders from Offenburg schools. © CC-BY-SA Stadt Offenburg / herrfichtner
On 4 December 2023, the French Minister of Education, Gabriel Attal, presented the book “Ada & Zangemann” to the APFA parliamentarians meeting in the old Bonn parliament. Afterwards he gifted the book to Anke Rehlinger, Minister-President of the Saarland (Germany).