Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Letters to Zangemann

Here are some of the letters we received in which children wrote to Zangemann about his behaviour. If your children also want to write a letter to Zangemann, please send us your letter, let us know if we are allowed to publish it, and we will ensure he gets it!

The printed versions of the book in English, Italian, German, Arab, Ukranian.