Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Το έρχο έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Οι σελίδες διατηρήθηκαν για σκοπούς αρχειοθέτησης.

AGNULA

Freedom in Multimedia

Multimedia in general and audio in particular were areas dominated almost exclusively by proprietary software. Within the "A GNU/Linux Audio distribution" (AGNULA) project, a group of European universities, companies and organisations — among them the Free Software Foundation Europe (FSFE) — set out to change this in 2001.

Version 1.0 of AGNULA was finally released in early 2004.

Using AGNULA

If you are a user

Anyone is welcome, even encouraged to use and participate in AGNULA. The best starting point is the AGNULA project and community web site.

If you are a vendor

Anyone is welcome to provide distributions, products or services based upon and under the designation AGNULA, provided you comply with the rules of the AGNULA trademark license.

Background

This section contains some of the background and historical information about AGNULA.

Information Society Technologies

IST, International Society Technologies

AGNULA managed to be accepted as European Commission project IST-2001-34879 and was funded from April 1st, 2002 until March 31st, 2004. The project was coordinated by Nicola Bernardini from Centro Tempo Reale, Florence, Italy.

The project was finished to the full satisfaction of the European Commission and you can read the final article about AGNULA on the IST results page of the European Commission.

FSFE Contributions

One seminal role of the FSFE inside the AGNULA EU project was to take care of the legal issues, decide upon acceptable licensing policies and care about legal maintainability. Other tasks were making sure that Free Software community interests are heard, helping that information is provided in the best possible way and work on the dissemination of the final results:

More Information

For more information and to join the AGNULA community, please visit the AGNULA project home page.