SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Kujdes: Kjo faqe s’është përkthyer ende. Ajo që po shihni më poshtë, është faqja në versionin origjinal. Ju lutemi, përdorni këtë faqe që të shihni se si mund të ndihmoni te përkthimet dhe anë të tjera.

Internet Governance Forum (IGF)

Dynamic Coalition on Open Standards (DCOS)

The DCOS was the very first Dynamic Coalition announced at the Internet Governance Forum (IGF) in Athens, Greece. The initial announcement is online here. The first discussions took place in Athens during the IGF 2006 workshop on Open Standards. FSFE is one of the initial partners of the DCOS, and FSFE president Georg Greve is part of the DCOS interim steering committee.

It is important to understand that the coalition is still forming, including partners from governments, industry and non-governmental organisations. The following information was distributed during the IGF workshop in Athens in 2006, and provides a first idea of the Dynamic Coalition:

Additional Information