FSFE Σχετικό ενημερωτικό

DIS-29500: Σε εγκατάλειψη πριν χρησιμοποιηθεί;

[Διαθέσιμο και ως PDF στα αγγλικά (1.4M)]

Όταν η ECMA υπέβαλλε το MS-OOXML ως ECMA-376 στον ISO για επείγουσα έγκριση, πολλές χώρες1 άσκησαν κριτική στην επικάλυψη με το υπάρχον ISO πρότυπο ISO/IEC 26300:2006, το Open Document Format (ODF).

Σε απάντησή της τον Φεβρουάριο του 2007, η ECMA παραδέχεται ότι το MS-OOXML ασχολείται με τους ίδιους υψηλού επιπέδου στόχους της αναπαράστασης εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων όπως το ISO/IEC 26300:2006, αλλά υποστηρίζει ότι τα πρότυπα υλοποιούν διαφορετικές απαιτήσεις χρηστών. Αυτό διευκρινίζεται με τη δήλωση της ECMA ότι ο εκφρασμένος σχεδιαστικός στόχος για το ECMA-376 είναι να συντηρήσει ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από ιδιοκτησιακούς πεπαλαιωμένους τύπους αρχειοθέτησης της Microsoft. Αυτή η δήλωση περιλαμβάνεται στην απάντηση της ECMA τον Ιανουάριο 2008 σε 113 σχόλια2 που έγιναν από εθνικούς φορείς κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στις 2 Σεπτεμβρίου 2007, καθώς επίσης και στην προτεινόμενη Ανάπτυξη Σχολίων στις 14 Ιανουαρίου 2008.

Θεωρώντας ότι ο ισχυρισμός της συντήρησης των ιδιαιτεροτήτων είναι η δηλωμένη αιτία για το σύνολο της ISO διαδικασίας DIS-29500, το FSFE εκτιμά ότι αξίζει η διερεύνηση αυτού του ισχυρισμού σε μεγαλύτερο βάθος.

Η συντήρηση των ιδιαιτεροτήτων είναι μία αμφισβητούμενη αιτία για ένα διεθνές πρότυπο. Ο στόχος της προτυποποίησης είναι να παρέχει συνέπεια με απάλειψη των ιδιαιτεροτήτων, όχι με τη διαιώνισή τους. Στοχεύοντας στη συντήρηση των ιδιαιτεροτήτων, το βέλτιστο επιτεύξιμο αποτέλεσμα είναι μία ικανοποιητική τεκμηρίωση των ασυμβατοτήτων. Όταν έγινε σαφές ότι ο κύριος σκοπός της DIS-29500 ήταν η τεκμηρίωση των ιδιαιτεροτήτων, η διαδικασία θα έπρεπε να είχε διακοπεί. Το ότι αυτό δεν έγινε δείχνει έλλειψη εσωτερικών δομών στις επείγουσες διαδικασίες για να αποτραπεί η κατάχρηση του διεθνούς συστήματος προτυποποίησης.

Η ανάλυση της DIS-29500 από εθνικούς φορείς προτυποποίησης γρήγορα αποκάλυψε ότι οι πληροφορίες συντήρησης ιδιοκτησιακών πεπαλαιωμένων τύπων αρχειοθέτησης είχαν παραπομπές στις προδιαγραφές, αλλά οι προδιαγραφές αυτών των τύπων έλειπαν. Έτσι αν και η συντήρηση των ιδιαιτεροτήτων ήταν ο δηλωμένος σχεδιαστικός στόχος και η αιτία για τη δημιουργία της DIS-29500, αυτή η πληροφορία λείπει από το κείμενο των προδιαγραφών των 6000+ σελίδων.

Η Microsoft πρόσφατα σταμάτησε να ευνοεί τους πεπαλαιωμένους της τύπους αρχειοθέτησης και ως τμήμα της απάντησής της στην κριτική στη διαδικασία DIS-29500 ανακοίνωσε ότι τελικά θα διαθέσει την τεκμηρίωση για αυτούς τους τύπους κάτω από την Open Specification Promise αμέσως πριν την BRM. Αν και δεν θα υπάρξει αρκετός χρόνος για ευρεία ανάλυση, της ποιότητας και πιστότητας αυτής της τεκμηρίωσης για τους σκοπούς της BRM, φαίνεται πιθανό ότι η Microsoft θα κηρύξει την απάντησή της ως ικανοποιητική στο ερώτημα της απουσίας προδιαγραφής στη DIS-29500. Θα ήταν ωστόσο πρώιμο για τους εθνικούς φορείς να αποδεχθούν αυτόν τον ισχυρισμό με τυφλή πίστη - ειδικά με τη δημοσίευση να συμβαίνει εκτός της εμβέλειας του ISO και να υπόκειται σε όλες τις νομικές ανησυχίες σχετικά με την Open Specification Promise.

Την ίδια στιγμή, η ECMA ασχολείται με αυτό στην Response 34 της προτεινόμενης από αυτήν Ανάπτυξης Σχολίων απαλείφοντας όλες τις αναφορές σε ιδιαιτερότητες από τις προδιαγραφές και τοποθετώντας τις σε ένα πρόσφατα διαμορφωμένο παράρτημα για πληροφορίες σε αποδοκιμασία. Με την αφαίρεση αυτών των πληροφοριών από την DIS-29500, ο σχεδιαστικός στόχος του MS-OOXML δεν μπορεί πλέον να εκπληρωθεί. Συνεπώς το σύνολο της προδιαγραφής έχει πρακτικά ξεπεραστεί.

Προηγούμενη ανάλυση έχει δείξει ότι το MS-OOXML καλύπτει τον ίδιο λειτουργικό χώρο με το ISO/IEC 26300:2006 και έιναι περιττό. Ήταν η ECMA που επέμενε στην προς τα πίσω προσανατολισμένη τεκμηρίωση των ιδιαιτεροτήτων να είναι ένα επαρκές κίνητρο για τον ISO να αγνοήσει τη χρηστή πρακτική της προς τα εμπρός προσανατολισμένης προτυποποίησης. Αλλά ακόμη και με τα κριτήρια της ECMA το σκεπτικό για τη DIS-29500 έχει εγκαταληφθεί.

Ως προς την ουσία: Η Response 34 της προτεινόμενης Ανάπτυξης Σχολίων πρακτικά συγκρούεται και ακυρώνει την Response 31, η οποία αναφέρεται στη συντήρηση των ιδιαιτεροτήτων ως τον κύριο σχεδιαστικό στόχο και αιτία για τη DIS-29500. Επίσης ακυρώνει την απάντηση της ECMA του Φεβρουαρίου 2007 σε παρόμοια κριτική.

Καμιά υλοποίηση για τη DIS-29500

Επειδή δεν υπάρχει επιχειρηματολογία για την προτυποποίηση της DIS-29500, η έγκρισή της θέτει ένα περιττό κόστος στον ανταγωνισμό για τον τομέα της πληροφορικής, με αποτέλεσμα τις τεχνητά υψηλές τιμές για τους τελικούς χρήστες.

Επιπλέον, η συνεχιζόμενη διαδικασία προτυποποίησης τροποποιεί με αυξανόμενο ρυθμό ό,τι ξεκίνησε ως μία προσπάθεια τεκμηρίωσης για τον τρέχοντα προεπιλεγμένο τύπο αρχειοθέτησης της Microsoft. Η υλοποίηση έχει ήδη αποσταλλεί και η ενημέρωση του προϊόντος με τις διάφορες βελτιώσεις που έγιναν στη DIS-29500 θα επιφέρει ασυμβατότητα με την έκδοση του Microsoft Office του επόμενου έτους με τα αρχεία να έχουν συνταχθεί με τη σημερινή έκδοση. Η ίδια η Microsoft υποστηρίζει αυτό το επιχείρημα εναντίον αυτών των προτεινόμενων αλλαγών κατά τη φάση της διεθνούς επιθεώρησης.

Με περισσότερες από 2000 σελίδες της προτεινόμενης Ανάπτυξης Σχολίων και τη Microsoft ως τον μόνο εταίρο με εμπορικό ενδιαφέρον για τη DIS-29500, φαίνεται πιθανό ότι θα δούμε σημαντικές διαφορές μεταξύ της προδιαγραφής DIS-29500 και της υλοποίησης MS-OOXML, η οποία ωστόσο θα ισχυριστεί ότι είναι υλοποίηση της DIS-29500.

Η επιβεβαίωση αυτού του ισχυρισμού και η διασφάλιση της αξιοπιστίας των γραπτών δεδομένων έναντι της DIS-29500 θα είναι μια εξαιρετικά δαπανηρή άσκηση για όλους τους χρήστες του MS-OOXML. Επειδή θα υπάρχει μόνο μία θεωρούμενη πλήρης υλοποίηση διαθέσιμη, οι χρήστες θα χρειαστεί να συγκρίνουν με προσοχή τα δυαδικά τους αρχεία έναντι της προδιαγραφής DIS-29500 για να προστατέψουν την αξιοπιστία των δεδομένων τους.

Η Microsoft και η ECMA στην πραγματικότητα χρησιμοποιούν ήδη αυτή τη στρατηγική στις απαντήσεις τους στην κριτική συντάσσοντας καταλόγους εφαρμογών που αναζητούν συμβατότητα με το Microsoft Office 2007 ως υλοποιήσεις της DIS-29500. Ακόμα και οι εφαρμογές που δεν είναι υπεργολαβίες της Microsoft, σίγουρα χρησιμοποιούν τη DIS-29500 για οδηγό στο πώς να υλοποιήσουν τον τρέχοντα τύπο αρχειοθέτησης της Microsoft, αλλά το μέτρο σύγκρισης της επιτυχίας τους δεν είναι πιστή εφαρμογή της DIS-29500, αλλά η δυαδική συμβατότητα με το Microsoft Office 2007.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια παρόμοια κατάσταση δεν θα μπορούσε ποτέ να προκύψει με το ISO/IEC 26300:2006 (ODF) επειδή αυτό έχει ήδη πολλές ανεξάρτητες υλοποιήσεις. Αρχεία που έχουν συνταχθεί με κάποια εφαρμογή απαιτείται να είναι αναγνώσιμα από όλες τις άλλες, διαφορετικά θα υπάρχει πρόβλημα αξιοπιστίας τουλάχιστο σε μία από τις εφαρμογές. Επειδή υπάρχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και χρηστών για το ODF, τέτοιες ασυμβατότητες γίνονται εύκολα αντιληπτές. Μια ποικιλότροπη βάση χρηστών και εφαρμογών είναι η καλύτερη εγγύηση εναντίον της υφέρπουσας εξάρτησης από παλιές κληρονομιές.

Θυμάστε την ECMA-234;

Δεν υπάρχει ανάγκη στην αγορά για την ECMA-376, η προδιαγραφή αυτή δεν αποδίδει την υποσχεθείσα συντήρηση των ιδιαιτεροτήτων και δεν υπάρχει δέσμευση από την Microsoft ότι θα υλοποιήσει πιστά το αποτέλεσμα της διαδικασίας DIS-29500 για μια σοβαρή χρονική περίοδο. Μήπως κανείς θυμάται το ECMA-234, το ''Application Programming Interface for Windows (APIW)'';

Αυτό το πρότυπο της ECMA επίσης τέθηκε για προτυποποίηση του λειτουργικού συστήματος Windows με λίγο πολύ τις ίδιες υποσχέσεις που δίνονται σήμερα για το ECMA-376. Αποδοκιμάστηκε αμέσως μόλις το ECMA-234 τελικά προτυποποιήθηκε, όταν η Microsoft δημοσίευσε τα Windows 95, τα οποία αγνόησαν πλήρως την ύπαρξη του ECMA-234. Η απόφαση της Microsoft για το προϊόν της κατέστησε το ECMA-234 ξεπερασμένο και μετέβαλλε το σύνολο της προδιαγραφής σε μια τεράστια σπατάλη συλλογικής προσπάθειας. Χωρίς δεσμευτική υποχρέωση από τη Microsoft να υλοποιήσει αξιόπιστα το αποτέλεσμα της DIS-29500, η τρέχουσα διαδικασία δείχνει ότι θα ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο.

Φαίνεται ότι ο ISO, οι εθνικοί οργανισμοί προτυποποίησης και χιλιάδες ειδικοί στην προτυποποίηση ανά τον κόσμο ουσιαστικά γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης για μια μάλλον δαπανηρή άσκηση διαφήμισης ενός προϊόντος. Το ερώτημα είναι αν ο ISO επιτρέπει στον εαυτό του να χρησιμοποιείται με αυτό τον τρόπο.

Αν γίνει κοινή πρακτική να επιχειρείται προτυποποίηση για διαφημιστικούς λόγους και μετά να αγνοείται, ο ISO μπορεί να πέσει σε δυσμένεια στην περιοχή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Το FSFE θα το θεωρήσει αυτό ένα πολύ υψηλό αντίτιμο πληρωμής για την έγκριση της DIS-29500.

Σχετικά κείμενα


[1] Αυστραλία, Καναδάς, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Κένυα, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Σιγκαπούρη και Ηνωμένο Βασίλειο.

[2] BR-0002, CL-0057, CL-0058, CL-0059, CL-0060, CL-0061, CL-0062, CL-0063, CL-0064, CL-0065, CL-0066, CL-0067, CL-0068, CL-0069, CL-0070, CL-0071, CL-0073, CL-0074, CL-0075, CL-0076, CL-0077, CL-0078, CL-0079, CL-0080, CL-0081, CL-0082, CL-0083, CL-0084, CL-0085, CL-0086, CL-0087, CL-0089, CL-0090, CO-0081, CO-0082, DE-0114, DK-0004, DK-0005, GB-0136, GB-0137, GB-0138, GB-0140, GB-0141, GB-0142, GB-0143, GB-0144, GB-0145, GB-0146, GB-0147, GB-0148, GB-0149, GB-0150, GB-0151, GB-0152, GB-0153, GB-0154, GB-0155, GB-0156, GB-0157, GB-0158, GB-0159, GB-0160, GB-0161, GB-0162, GB-0163, GB-0164, GB-0165, GB-0166, GB-0167, GB-0168, GB-0169, GB-0170, GR-0094, GR-0095, IR-0008, IR-0010, IR-0011, NZ-0015, NZ-0016, NZ-0017, NZ-0018, NZ-0019, NZ-0020, NZ-0021, NZ-0022, NZ-0023, NZ-0024, NZ-0025, NZ-0026, NZ-0027, NZ-0028, NZ-0029, NZ-0031, NZ-0032, NZ-0033, NZ-0034, NZ-0035, NZ-0036, NZ-0037, NZ-0038, NZ-0039, NZ-0040, NZ-0041, NZ-0042, NZ-0043, NZ-0044, NZ-0045, NZ-0046, NZ-0047, NZ-0048, US-0096, US-0097, US-0098