SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Η μετάφραση μπορεί να είναι ξεπερασμένη με πρωτότυπο κείμενο. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμα μας στην μητρική τους γλώσσα.

Έξι ερωτήματα για τις εθνικές υπηρεσίες προτυποποίησης

[Eπίσης διαθέσιμο ως PDF στα αγγλικά (28k)]

Οι ακόλουθες έξι ερωτήσεις σχετίζονται με την αίτηση έγκρισης του τύπου ECMA/MS-OOXML ως πρότυπο IEC/ISO. Εκτός εάν κάποια εθνική υπηρεσία προτυποποίησης έχει πειστικές απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα, θα πρέπει να ψηφίσει όχι στο IEC/ISO και να ζητήσει από τη Microsoft να ενσωματώσει την εργασία της πάνω στο MS-OOXML στο ISO/IEC 26300:2006 (Open Document Format).

Αυτό είναι ένα έγγραφο-περίληψη. Λεπτομερέστερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες online.

 1. Ανεξαρτησία εφαρμογών;

  Κανένα πρότυπο δεν θα έπρεπε ποτέ να εξαρτάται από ένα συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα, περιβάλλον ή εφαρμογή. Η ανεξαρτησία από εφαρμογές και υλοποιήσεις είναι από τις πιο σημαντικές ιδιότητες για όλα τα πρότυπα.

  Είναι οι προδιαγραφές του MS-OOXML ελεύθερες από κάθε αναφορά σε συγκεκριμένα προϊόντα των όποιων προμηθευτών και της ιδιαίτερης συμπεριφοράς τους;
 2. Υποστήριξη προϋπαρχόντων Ανοικτών Προτύπων;

  Όπου είναι εφαρμόσιμο και δυνατό, τα πρότυπα πρέπει να κτίζονται πάνω σε προηγούμενες προσπάθειες προτυποποίησης και να μην εξαρτώνται από ιδιοκτησιακές, ειδικές ανά προμηθευτή τεχνολογίες.

  Ο τύπος MS-OOXML περιφρονεί διάφορα πρότυπα, όπως τα MathML και SVG, τα οποία είναι συστάσεις του W3C, και αντίθετα, χρησιμοποιεί τους δικούς του εξαρτημένους από προμηθευτή τύπους. Αυτή η πρακτική θέτει μία ουσιαστική επιβάρυνση σε όλους τους προμηθευτές να ακολουθήσουν τη Microsoft στην ιδιοκτησιακή της υποδομή που κτίστηκε σε όλα τα προηγούμενα 20 χρόνια για να υλοποιήσει πλήρως τους τύπους MS-OOXML. Φαίνεται αμφισβητήσιμο ότι κάποιος τρίτος θα μπορέσει ποτέ να υλοποιήσει αυτούς τους τύπους εξίσου ικανοποιητικά.

  Ποιο είναι το όφελος της αποδοχής της χρήσης τέτοιων εξαρτημένων από προμηθευτές τύπους σε βάρος της προτυποποίησης σε αυτές τις περιοχές; Πού άλλοι προμηθευτές θα βρουν ανταγωνιστικές, συμβατές και πλήρεις υλοποιήσεις για όλες τις πλατφόρμες αποφεύγοντας να κάνουν απαγορευτικά μεγάλες επενδύσεις;
 3. Προς τα πίσω συμβατότητα για όλους τους προμηθευτές;

  Ένα από τα δήθεν κύρια πλεονεκτήματα του MS-OOXML είναι η ικανότητά του να επιτρέπει την προς τα πίσω συμβατότητα, όπως επίσης αναφέρεται στο Διεθνές δελτίο τύπου του ECMA.

  Είναι βασικό για οποιοδήποτε πρότυπο να είναι υλοποιήσιμο από οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την αναγκαιότητα της συνεργασίας με άλλη εταιρία, πρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες ή νομικές συμφωνίες ή αποζημιώσεις. Είναι επίσης βασικό να μην απαιτείται η συνεργασία με κανέναν ανταγωνιστή για να επιτευχθεί πλήρης και συγκρίσιμη διαλειτουργικότητα.

  Στη βάση των υπαρχουσών προδιαγραφών για τον MS-OOXML, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος ανεξάρτητα από το επιχειρηματικό μοντέλο, χωρίς πρόσβαση σε πρόσθετη πληροφορία και χωρίς τη συνεργασία της Microsoft να εφαρμόσει πλήρη προς τα πίσω συμβατότητα και μετατροπή παλαιόθεν κληροδοτημένων εγγράφων στον τύπο MS-OOXML συγκριτικά με ό,τι η Microsoft μπορεί να προσφέρει;
 4. Ιδιοκτησιακές επεκτάσεις;

  Ιδιοκτησιακές, εξαρτημένες από εφαρμογές επεκτάσεις είναι μια γνωστή τεχνική εφαρμοζόμενη ιδιαίτερα από τη Microsoft για να καταχραστεί και να εκμεταλλευτεί τη μονοπωλιακή της θέση στις εφαρμογές γραφείου σε άλλες κοντινές αγορές. Είναι μία τεχνική που βρίσκεται στην καρδιά της καταχρηστικής συμπεριφοράς η οποία ήταν στον πυρήνα της απόφασης εναντίον της Microsoft από την ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2004 και η Microsoft μέχρι και σήμερα συνεχίζει να αρνείται να εκδώσει τις απαραίτητες για τη διαλειτουργικότητα πληροφορίες.

  Για αυτό το λόγο είναι κοινή πεποίθηση ότι τα Ανοιχτά Πρότυπα δεν πρέπει να επιτρέπουν ιδιοκτησιακές επεκτάσεις, και ότι τέτοιες τεχνικές στρέβλωσης της αγοράς δεν πρέπει να είναι δυνατές στη βάση ενός Ανοικτού Προτύπου.

  Επιτρέπει ο MS-OOXML ιδιοκτησιακές επεκτάσεις; Είναι η υλοποίηση της Microsoft για τον MS-OOXML συνεπής, δηλαδή χωρίς ατεκμηρίωτες επεκτάσεις; Υπάρχουν διασφαλίσεις εναντίον τέτοιας καταχρηστικής συμπεριφοράς;
 5. Διπλά πρότυπα;

  Ο στόχος όλων των προτυποποιήσεων είναι πάντα να συγκλίνουν σε ένα ενιαίο πρότυπο, καθώς τα πολλαπλά πρότυπα φέρνουν πάντα εμπόδια στον ανταγωνισμό. Ο επίπλαστος ανταγωνισμός στο πρότυπο είναι στην πραγματικότητα ένα στρατηγικό μέτρο απόκτησης ελέγχου σε ορισμένα τμήματα της αγοράς, όπως έχουν δείξει διάφορα παραδείγματα στο παρελθόν.

  Υπάρχει ήδη ένα Ανοικτό Πρότυπο για έγγραφα εφαρμογών γραφείου, το Open Document Format (ODF) (ISO/IEC 26300:2006). Και ο MS-OOXML και το ODF δομήθηκαν πάνω στην τεχνολογία XML, άρα εφαρμόζουν την ίδια κατά βάση τεχνολογία και έτσι σε τελική ανάλυση έχουν τις ίδιες θεωρητικά δυνατότητες. Η Microsoft είναι μέλος του OASIS, του οργανισμού στον οποίο το πρότυπο ODF αναπτύχθηκε και συντηρείται. Είχε επίγνωση της διαδικασίας και είχε κληθεί να συμμετάσχει.

  Γιατί η Microsoft αρνήθηκε και αρνείται να συμμετάσχει στην υπάρχουσα προσπάθεια προτυποποίησης; Γιατί δεν υποβάλλει τις τεχνολογικές της προτάσεις στον OASIS να συμπεριληφθούν στο ODF;
 6. Νομικά ασφαλές;

  Η παραχώρηση ελευθερίας για όλους τους ανταγωνιστές από ποινική δίωξη για την υλοποίηση ενός προτύπου είναι βασική. Τέτοια παραχώρηση χρειάζεται να είναι σαφής, αξιόπιστη και αρκετά ευρεία ώστε να καλύπτει όλες τις απαραίτητες δραστηριότητες για να επιτευχθεί πλήρης διαλειτουργικότητα και να επιτραπεί ένα πεδίο δραστηριότητας ίσων ευκαιριών για αληθινό ανταγωνισμό με βάση την ποιότητα.

  Ο MS-OOXML συνοδεύεται από μία ασυνήθιστα περίπλοκη και περιορισμένου εύρους ''δέσμευση μη μήνυσης'' αντί της τυπικής παραχώρησης δικαιώματος πατέντας. Εξαιτίας της περιπλοκότητάς της, δεν είναι σαφές πόση προστασία από διώξεις για συμβατότητα θα παρέχει στην πραγματικότητα.

  Μια πρόχειρη νομική μελέτη συμπεραίνει ότι η δέσμευση δεν καλύπτει όλα τα προαιρετικά χαρακτηριστικά και τους ιδιοκτησιακούς τύπους που είναι υποχρεωτικοί για την πλήρη υλοποίηση του MS-OOXML. Άρα η ελευθερία της υλοποίησης για όλους τους ανταγωνιστές δεν είναι εγγυημένη για όλο το εύρος του προτεινόμενου MS-OOXML τύπου, και είναι αμφίβολη ακόμη και για τα τμήματα του πυρήνα του.

  Οι δικές σας εθνικές υπηρεσίες προτυποποίησης έχουν τη δική τους, ανεξάρτητη νομική ανάλυση σχετικά με την ακριβή φύση του δικαιώματος πιστοποίησης για το αν στην πραγματικότητα καλύπτεται το πλήρες φάσμα όλων των δυνατών υλοποιήσεων του MS-OOXML;

Όλα αυτά τα ερωτήματα θα έπρεπε να έχουν απαντήσεις που θα παρέχουν οι εθνικές υπηρεσίες προτυποποίησης μέσα από ανεξάρτητους συμβούλους και ειδικούς, και ιδιαίτερα όχι από τη Microsoft ή τους εταιρικούς συνεργάτες της, οι οποίοι έχουν μία άμεση σύγκρουση συμφερόντων σε αυτό το ζήτημα.

Αν δεν υπάρχει κάποια ικανοποιητική απάντηση σε οποιοδήποτε από αυτά, ένας εθνικός οργανισμός θα πρέπει να ψηφίσει όχι στο ISO/IEC.

Σχετικά κείμενα