SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Zes vragen aan de nationale standaardisatiebureaus

[Ook beschikbaar als PDF (28k)]

De volgende zes vragen vragen hebben betrekking op de aanvraag om het ECMA/MS-OOXML-formaat te aanvaarden als IEC/ISO-standaard. Tenzij een nationaal standaardisatiebureau een afdoend antwoord heeft op alle zes deze vragen, zouden ze tegen de aanvaarding als IEC/ISO-standaard moeten stemmen, en Microsoft moeten vragen om hun werk aan de MS-OOXML te integreren in ISO/IEC 26300:2006 (Open Document Formaat).

Dit is een samenvattend document. Er is online meer informatie beschikbaar.

 1. Onafhankelijke programma's?

  Geen enkele standaard mag afhankelijk zijn van één bepaald besturingssysteem, omgeving of programma. Het is juist een heel belangrijkste eigenschap van een standaard dat deze niet afhankelijk is van een programma, of van een bepaalde implementatie.

  Is de MS-OOXML specificatie vrij van alle verwijzingen naar bepaalde producten en specifieke gewoonten van een producent?
 2. Ondersteuning van reeds bestaande Open Standaarden?

  Indien van toepassing en mogelijk, moeten standaarden verder bouwen op reeds bestaande standaarden en niet afhankelijk zijn van propriëtaire technologieën die voor producenten specifiek zijn.

  MS-OOXML negeert verschillende standaarden, zoals MathML en SVG, beiden aanbevolen door het W3C, en gebruikt als vervanging zijn eigen specifieke formaten. Daardoor plaatsen ze een aanzienlijk zware extra last op alle producenten, die nu een 20 jaar oude propriëtaire infrastructuur moeten nabouwen om de MS-OOXML-standaard volledig te kunnen implementeren. Het is zeer twijfelachtig dat een onafhankelijke producent ooit in staat zal zijn om een structuur te bouwen die helemaal hetzelfde resultaat geeft.

  Welk voordeel levert het aanvaarden van deze voor één producent specifieke formaten, als dat ten koste gaat van reeds bestaande standaardisatie op dat gebied? Waar gaan andere producenten volledige en compatibele implementaties van deze formaten vinden voor andere platformen, zodat ze buitensporig hoge investeringen kunnen vermijden?
 3. Achterwaartse compatibiliteit voor alle verkopers?

  Eén van de veronderstelde voordelen van MS-OOXML is de mogelijkheid tot achterwaartse compatibiliteit. Hier werd ook al naar verwezen in ECMA's internationale persbericht.

  Het is voor iedere standaard essentieel dat elke onafhankelijke derde partij deze kan implementeren zonder samen te werken met een ander bedrijf, zonder beroep te moeten doen op bijkomende, beperkt toegankelijke, informatie en zonder het afsluiten van juridische overeenkomsten of het betalen van vergoedingen. Het is ook essentieel dat men geen beroep hoeft te doen op de samenwerking met een concurrent om een volledige en vergelijkbare interoperabiliteit te bekomen.

  Kan elke onafhankelijke derde partij, op basis van de bestaande MS-OOXML specificaties, onfhankelijk van het zakelijke model, zonder beroep te doen op bijkomende informatie en zonder samen te werken met Microsoft, deze volledige achterwaarts compatibel implementeren, en tevens een conversie van deze oudere documenten naar MS-OOXML uitvoeren, op een niveau dat vergelijkbaar is met datgene wat Microsoft kan aanbieden?
 4. Propriëtaire uitbreidingen?

  Het gebruik van propriëtaire, voor één bepaalde toepassing specifieke uitbreidingen, zijn een bekende, door Microsoft vaak toegepaste techniek, waarbij ze hun monopolie op de desktop misbruiken om in te breken in aangrenzende markten. Het is een techniek die centraal stond in hun op misbruikmakende gedrag, die in 2004 leidde tot een strenge beslissing van de Europese Commissie tegen Microsoft. Ondanks deze beslissingen blijft Microsoft ook vandaag de dag nog weigeren om de benodigde informatie voor een betere interoperabiliteit te publiceren.

  Vanwege deze reden is het algemeen aanvaard dat Open Standaarden deze propriëtaire uitbreidingen niet mogen toestaan en dat deze marktverstorende technieken niet mogelijk gemaakt mogen worden op basis van een Open Standaard.

  Staat MS-OOXML propriëtaire uitbreidingen toe? Is Microsoft's implementatie van MS-OOXML wel wat zij beweert, bijvoorbeeld zonder ongedocumenteerde uitbreidingen? Welke garanties biedt de MS-OOXML specificatie tegen dit soort misbruik?
 5. Dubbele standaarden?

  Het is steeds het doel van standaardisatie om tot één enkele standaard te komen, aangezien de aanwezigheid van verschillende standaarden steeds een belemmering vormt voor de concurrentie. Het creëren van ogenschijnlijke competitie over een standaard is vooral een strategische techniek om controle te krijgen over een bepaald marktsegment, zoals al vaak is gebleken in het verleden.

  Er bestaat al een Open Standaard voor kantoordocumenten, namelijk het Open Document Formaat (ODF) (ISO/IEC 26300:2006). Zowel MS-OOXML als ODF zijn gebaseerd op XML-technologie, ze gebruiken dezelfde basistechnologie en hebben dus ook dezelfde theoretische mogelijkheden. Microsoft is zelf lid van OASIS, de organisatie die de ODF-standaard ontwikkelde en onderhoudt. Ze waren op de hoogte van de ontwikkelingen en uitgenodigd om mee te werken.

  Waarom weigert Microsoft, zowel vroeger als nu, om deel te nemen aan de bestaande inspanningen om tot een standaard te komen? Waarom dienen ze hun technologische voorstellen niet in bij OASIS, om opgenomen te worden in het ODF-formaat?
 6. Juridisch veilig?

  Het is essentieel om alle concurrenten te vrijwaren van juridische vervolging bij het implementeren van een standaard. Zo'n vrijwaring moet duidelijk, betrouwbaar en breed genoeg zijn, zodat alle mogelijke activiteiten, nodig voor een volledige interoperabiliteit, gevrijwaard zijn. Zo ontstaat een eerlijk speelveld met echte concurrentie om de merites.

  MS-OOXML is vergezeld van een ongewoon ingewikkelde en zeer beperkte vrijwaring van gerechtelijke vervolging in plaats van de gebruikelijke patentvrijwaring. Door zijn complexiteit is het helemaal niet duidelijk hoeveel bescherming tegen vervolging er echt is bij het maken van een compatibel product.

  Een snelle juridische studie leert dat de vrijwaring niet geldt voor alle optionele mogelijkheden, noch voor de propriëtaire formaten die nodig zijn voor een volledige implementatie van het MS-OOXML-formaat. De concurrenten hebben dus niet de garantie dat ze de vrijheid hebben om het volledige voorgestelde MS-OOXML-formaat te kunnen implementeren. Het is zelfs twijfelachtig of dat al kan voor de basiselementen.

  Heeft uw nationale standaardisatiebureau een eigen onafhankelijke juridische analyse gemaakt van de vrijwaring, zodat ze er zeker van zijn dat deze het volledige spectrum dekt van alle mogelijke MS-OOXML-implementaties?

Al deze vragen zouden beantwoord moeten worden door de nationale standaardisatiebureaus, met hulp van onafhankelijke raadgevers en specialisten, waarmee we niet Microsoft of één van zijn zakenpartners bedoelen, aangezien deze rechtstreekse belangen hebben in deze zaak.

Als ook maar voor één van deze vragen geen afdoend antwoord gevonden kan worden dan zou het nationale bureau moeten tegenstemmen in de ISO/IEC.

Verder lezen