Free Software PDF Readers

Model letter to contact the institutions

Your name
Your address
Your city
Your country

Name of the institution
Postal address
Country

Szanowni Państwo!

Otrzymaliśmy informację iż Państwa instytucja reklamuje własnościowe oprogramowanie. Obecnie zalecają Państwo użytkownikom Państwa strony ściągnięcie zamkniętego czytnika PDF PDFREADER firmy COMPANY (dla przykładu pod adresem URL). Pomimo, że program ten jest darmowy, jest to promowanie konkretnej firmy, tak samo jak reklamowanie darmowej jazdy próbnej samochodem jest promowaniem producenta pojazdu. Polecając konkretny czytnik PDF, faworyzują zatem Państwo jedną firmę, co wpływa negatywnie na konkurencyjność na rynku oprogramowania.

Proponujemy usunięcie tej reklamy. Pod adresem https://fsfe.org/activities/pdfreaders/petition.html znajdą Państwo listę organizacji, firm i osób prywatnych, które podpisały „Petycję w sprawie usunięcia reklam własnościowego oprogramowania ze stron instytucji publicznych” i tym samym popierają to żądanie. Przestrzegając otwartego standardu PDF, zagwarantują Państwo, że Państwa dokumenty będą mogły być odczytane przez dowolny program implementujący standard PDF, niezależnie od producenta. Jeżeli chcą Państwo pomóc odwiedzającym Państwa stronę, proponujemy wypisanie kilku różnych czytników PDF i poprzedzić listy sformułowaniem: „aby otworzyć ten plik PDF potrzebny jest czytnik PDF. Możesz ściągnąć jeden z poniższych programów (lista nie jest kompletna)”. Rozwiązania te są bardziej uczciwe od rekomendowania czytnika konkretnej firmy.

Pod adresem http://www.pdfreaders.org znajdą Państwo linki do kilku przykładowych czytników PDF, do których odnośniki mogą Państwo umieścić na stronie. Wszystkie programy tam wymienione są wolnym opregramowaniem, co oznacza, że każdy ma prawo używać ich w dowolnym celu, analizować jak działają, dzielić się nimi z innymi i ulepszać je. Są to czytniki niezwiązane, z żadnym konkretnym producentem, dzięki czemu dowolna firma może dostosowywać te programy do własnych potrzeb i sprzedawać je jako część oferowanych usług.

Jeżeli mają Państwo pytania lub chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o wolnym oprogramowaniu lub otwartych standardach, jesteśmy gotowi, aby Państwu pomóc.

Z poważaniem
Your signature