Fri programvara PDF-läsare

Brevmall för att kontakta myndigheter

Your name
Your address
Your city
Your country

Myndighetens namn
Postadress
Land

Ämne: Kommersiell reklam för programvara på er webbplats

Vi har noterat att er myndighet gör kommersiell reklam för en programvara på er webbplats. Just nu råder ni besökare av er webbplats att ladda ner den kommersiella programvaran "Adobe Acrobat Reader" på t.ex. sidan URL. Även om denna programvara är gratis för användaren så gör ni samtidigt gratis reklam för ett visst företag. Att göra reklam för ett företags programvara och inte deras konkurrenter är inte förenligt med er myndighets uppdrag eller konkurrensrätten.

Ett sätt att åtgärda detta är att ni helt tar bort denna reklam. På https://fsfe.org/activities/pdfreaders/petition.html kan ni hitta en lista över organisationer, företag och privatpersoner som stöder vår begäran genom att de undertecknat "Petition For The Removal Of Proprietary Software Advertising On Public Websites".

PDF är en öppen standard och det finns en stor mängd PDF-läsare, det finns inte något rimligt skäl att vare sig tvinga eller rådge användare att använda en specifik PDF-läsare.

Om ni vill hänvisa besökarna till hur det får tag på en PDF-läsare rekommenderar vi att ni erbjuder länkar till flera olika PDF-läsare och en text som säger "För att öppna den fil behöver du en PDF-läsare, här är en lista på några alternativ".

På http://www.pdfreaders.org finns det flera exempel på PDF-läsare som ni istället kan länka till. De PDF-läsare som listas där är alla fri programvara, vilket betyder att alla kan använda dem i valfritt syfte, studera hur de fungerar, dela dem med andra och förbättra dem. De är också leverantörsneutrala vilket innebär att olika företag kan sälja, förändra eller göra programvaran till en del av de tjänster företaget erbjuder.

Om du har frågor, eller skulle vilja veta mer om fri programvara och öppna standarder generellt så erbjuder FSFE er gärna stöd.

Vänliga hälsningar
Your signature