Νέα

Η FTF και ο gpl-violations ανακοινώνουν έναν οδηγό καταγγελιών και αποκατάστασης παραβιάσεων αδειών χρήσης

στις:

Η Ομάδα Εργασίας Ελευθερίας (FTF) του FSFE και ο GPL-Violations.org σήμερα ανακοίνωσαν έναν οδηγό καταγγελιών και αποκατάστασης ζητημάτων συμμόρφωσης με άδειες χρήσης. Αυτός ο οδηγός θα βοηθήσει τους χρήστες και τους προγραμματιστές να αντιμετωπίσουν καταγγελίες για παραβιάσεις αδειών χρήσης. Αναλύει πώς γίνεται μια καταγγελία, τι πληροφορίες είναι χρήσιμο να περιλαμβάνει και προσφέρει προτάσεις για το πώς προγράμματα ή επιχειρήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν τις καταγγελίες όταν τις λάβουν.

O οδηγός ανακοινώνεται ως τμήμα της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στην FTF και τον GPL-Violations.org, οι οποίοι συνεργάζονται για να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση για τις άδειες χρήσης και τη συμμόρφωση με αυτές στην Ευρώπη. Βρίσκεται στο νέο ιστότοπο της FTF, https://fsfe.org/ftf/, μαζί με πληροφορίες για το πώς προγράμματα και επιχειρήσεις μπορούν να βοηθηθούν στην κατανόηση των αδειών χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού. Μεταφράσεις σε πολλές Ευρωπαϊκές γλώσσες θα είναι διαθέσιμες μέσα στις επόμενες εβδομάδες από τον ιστότοπο της FTF.

"Ο καλύτερος τρόπος επίλυσης ζητημάτων συμμόρφωσης είναι κατ' αρχήν η πρόληψη", λέει ο Shane Coughlan, συντονιστής της FTF. "Εργαζόμαστε για να υποστηρίξουμε αυτή τη θέση εκπαιδεύοντας την κοινότητα γενικότερα. Όταν εμφανιστουν προβλήματα, θέλουμε ο κόσμος να μπορεί να μοιραστεί τις πληροφορίες για να τα επιλύσει αποτελεσματικά".

Σχετικά με την Ομάδα Εργασίας Ελευθερίας

H Ομάδα Εργασίας Eλευθερίας είναι ένα πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού για να βοηθήσει στην κατανόηση της αδειοδότησης Ελεύθερου Λογισμικού και τις ευκαιρίες που αυτό αντιπροσωπεύει. Προσφέρουμε εκπαιδευτικές υπηρεσίες, διευκολύνουμε μεγαλύτερες δραστηριότητες στις υποδομές και διαχειριζόμαστε τις νομικές υποθέσεις του FSFE. Οι στόχοι μας είναι το μοίρασμα της γνώσης για τη νομοθεσία σχετικά με το Ελεύθερο Λογισμικό, η προστασία των συμφερόντων των προγραμμάτων Ελεύθερου Λογισμικού, η σύνδεση των ειδικών σε αυτό το πεδίο και η βοήθεια σε άλλες ομάδες να πετύχουν παρόμοιους στόχους. Πιστεύουμε στον θετικό, εποικοδομητικό διάλογο και επιδιώκουμε σε κάθε περίπτωση να υποστηρίζουμε τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ελεύθερου Λογισμικού.

Η κεντρική σελίδα της FTF μπορεί να βρεθεί στο https://fsfe.org/ftf

Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο: contact@fsfe.org

Μπορείτε να μας καλείτε στα τηλέφωνα:

Επαφές γα τον Τύπο: Shane Coughlan, Συντονιστής της FTF, FSFE εσωτερικό: 408

Σχετικά με τον gpl-violations.org

Στους προηγούμενους 40 μήνες, ο gpl-violations.org έχει βοηθήσει να αποκαλυφθούν και να διαπραγματευτούν περισσότερες από 100 παραβιάσεις και έχει καταφέρει πολυπληθείς εξωδικαστικές συμφωνίες διευθετήσεων. Το πρόγραμμα gpl-violations.org είναι μια μη-κερδοσκοπική προσπάθεια για να έρθουν οι εμπορικοί χρήστες και προμηθευτές Ελεύθερου Λογισμικού σε συμμόρφωση με τους όρους αδειών χρήσης όπως έχουν οριστεί από τους αρχικούς συγγραφείς. Το πρόγραμμα θεμελιώθηκε από τον κ. Harald Welte, ο οποίος ασκεί και τη διαχείριση, ένας προγραμματιστής του πυρήνα Linux και οπαδός του Ελεύθερου Λογισμικού.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, την αποστολή του, τα ορόσημα και τους στόχους του, παρακαλούμε δείτε το http://gpl-violations.org

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) είναι μια μη-κερδοσκοπική μη-κυβερνητική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και ασχολείται με πολλές διεθνείς δραστηριότητες. Η πρόσβαση στο λογισμικό καθορίζει τη συμμετοχή σε μια ψηφιακή κοινωνία. Για να εξασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή στην εποχή της πληροφορίας, καθώς επίσης και τον ελεύθερο ανταγωνισμό, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) επιδιώκει και είναι αφοσιωμένο στην προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού, το οποίο ορίζεται από τις ελευθερίες να χρησιμοποιείται, να μελετάται, να τροποποιείται και να αντιγράφεται. Από την ίδρυσή του το 2001, η ευαισθητοποίηση για τα θέματα αυτά, η πολιτική και νομική προστασία του Ελεύθερου Λογισμικού και η απόδοση Ελευθερίας στους ανθρώπους με την υποστήριξη της ανάπτυξης του Ελεύθερου Λογισμικού είναι κεντρικά ζητήματα για το FSFE.

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του FSFE στο https://fsfe.org/.

Επικοινωνία

Αλλοι τρόποι να έρθετε σε επαφή με το FSFE.