Nieuws

De FTF en gpl-violations publiceren richtlijnen voor het rapporteren en herstellen van licentieovertredingen

op:

FSFE's Freedom Task Force (FTF) en GPL-violations.org publiceerden vandaag richtlijnen voor het rapporteren en herstellen van schendingen van de licentie. Deze richtlijnen moeten zowel gebruikers als ontwikkelaars helpen om gepast te reageren op licentieovertredingen. Men beschrijft hoe je problemen moet rapporteren en welke informatie zeker bijgevoegd moet worden. Voor projecten en bedrijven staat ook beschreven hoe ze eventueel kunnen reageren nadat ze zo'n rapport ontvangen hebben.

De publicatie van deze richtlijnen maakt deel uit van het strategisch partnerschap tussen de FTF en GPL-Violations.org. Deze samenwerking werd opgezet om kennis over licenties en de naleving ervan in Europa te verbeteren. U vindt de tekst op de nieuwe FTF website, https://fsfe.org/ftf/. Bedrijven en projecten vinden daar ook informatie voor het krijgen van hulp bij het beter begrijpen van Vrije Software Licenties. Vertalingen in verschillende Europese talen zullen de volgende weken beschikbaar gemaakt worden op de FTF website.

"De beste manier om problemen met licenties op te lossen is ze voorkomen", zegt Shane Coughlan, coördinator van de FTF. "Wij ondersteunen dit door de maatschappij in haar geheel zo goed mogelijk op te leiden. Als problemen zich dan voordoen, moeten mensen de nodige informatie met elkaar kunnen delen en tot een efficiënte oplossing komen."

De Freedom Task Force

De Freedom Task Force is een project van de Free Software Foundation Europe om mensen te helpen Vrije Softwarelicenties en de mogelijkheden die ze bieden beter te begrijpen. Wij geven opleidingen, bieden ondersteuning en beheren de juridische aspecten van de FSFE. Onze doelen zijn het delen van kennis over Vrije Softwarewetgeving, de belangen van Vrije Softwareprojecten veilig stellen, specialisten in deze materie samenbrengen en organisaties met gelijklopende doelen ondersteunen. Wij geloven in een positieve, opbouwende dialoog met een duurzame langetermijnvisie voor Vrije Software.

De FTF homepage vindt u op https://fsfe.org/ftf

e-mail: contact@fsfe.org

telefoon:

Woordvoerder: Shane Coughlan, FTF Coördinator, FSFE extensie: 408

gpl-violations.org

De afgelopen 40 maanden heeft gpl-violations.org al meer dan 100 overtredingen tegen de GPL ontdekt. Ze hebben met de betrokkenen onderhandeld en verschillende schikkingen getroffen buiten de rechtbank. Het gpl-violations.org project is een organisatie zonder winstoogwerk, dat commerciële gebruikers en verkopers van Vrije Software wil verplichten om de licentievoorwaarden opgelegd door de oorspronkelijke auteurs na te leven. De oprichter en beheerder van het project is Dhr. Harald Welte, een programmeur van de Linux kernel en Vrije Software fanaat.

Voor meer informatie over het project, de verwezelijkingen en haar doelen, ga naar http://gpl-violations.org

De Free Software Foundation Europe

De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale activiteiten. De toegang tot software bepaalt je kansen in de digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk te houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van Vrije Software gedefiniëerd met de vrijheden om de software te gebruiken, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van Vrije Software.

U vindt meer informatie over het werk van de FSFE via https://fsfe.org/.

Contact

Coördinaten van de FSFE.